Nordisk Info inviterer til udveksling af tilgange til bæredygtighed i de nordiske lande.

Samfund &
Bære­dygtighed

Uddannelse & Bæredygtighed

Vi har kompetencer i uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU).

Børn & Unge

Vi inkluderer de unges perspektiv i den samfundsmæssige udvikling

Politik & Samfund

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af samfundet.

Arktis

Vi interesserer os især for de artiske områder og Nordens periferi.

Centralt for Nordisk Infos arbejde er at fremme udveksling af viden og erfaringer mellem forskellige aktører i Norden og den dansk-tyske grænseregion.

Uddannelse & Bæredygtighed

Bæredygtig udvikling kræver en ændring i perspektiver og værdier. Nordisk Info har viden og metoder fra uddannelse i bæredygtig udvikling. Vi kan hjælpe med at udvikle færdigheder i udformningen af ​​bæredygtighedsspørgsmål.

Booking af seminarer & foredrag

Det er muligt at booke seminarer og vejledning om uddannelse for bæredygtighed udvikling hos Nordisk Info. Har I specielle ønsker, vil vi gerne imødekomme dem.

Uddannelse for bæredygtig udvikling i skolen

SEMINAR: En introduktion til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og en motivation til lærere til at implementere uddannelseskonceptet i skolens hverdag.

Læs mere

Kulturelle værdier og uddannelse for bæredygtig udviklingen i Grønland

FOREDRAG: Betydningen af kulturelle værdier for et arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling. Udgangspunktet er Grønland.

Læs mere

Børn & Unge

Nordisk Info støtter Nordisk Ministerråds strategi om at styrke børns og unges rettigheder og behov. På konferencer og i projekter beskæftiger vi os med social udvikling ud fra den yngre generations perspektiv.

Arrangementer og projekter fra arkivet

Konference

Hvad er en børnevenlig by?

23. august 2019

kl. 17.30

Flensborghus

Leg - bevægelse - transport. Børn og unge i byens offentlige rum. Med bidrag fra Sverige, Danmark og Tyskland.

Skoleprojekt om børnerettigheder

I efterår 2018 inviterede Nordisk Info skoleklasser fra det danske og det tyske mindretal i den dansk-tyske grænseregion til fælles workshops om FN børnekonventionen. [AFSLUTTET i 2018]

Læs mere

Politik & Samfund

Nordisk Info giver information om bæredygtige politikker i samfundet, byer og kommuner. Vi støtter udvekslingen mellem regionale metoder og de nordiske landes strategier.

Afsluttede konferencer

Konference

De Forenede Nationers Verdensmål

14. november 2020

kl. 10.00

Online konference

En konference, som skal belyse muligheder for en implementering af enkelte af FNs 17 Verdensmål i dagligdagens kommunalpolitik.

Materialer: Politik & Samfund

Her finder du materialet fra online-konferencen "De Forenede Nationers Verdensmål", som blev afholdt den 14.11.2020

Materialer til online-konferencen: De Forenede Nationers Verdensmål

På online-konferencen den 14.11.2020 har vi belyst muligheder for en implementering af enkelte af FNs 17 Verdensmål i dagligdagens kommunalpolitik.

Læs mere

Arktis

Den arktiske region indtager en særlig position inden for mange områder i bæredygtig udvikling. Det samme gælder de selvstyrende områder i Norden. Vi interesserer os for mulighederne og problemerne med bæredygtig udvikling, der opstår under hensyn til de nordiske og oprindelige kultures mangfoldighed.

Arrangementer og projekter fra arkivet

Foredrag

Grønlandske livshistorier - fortalt af unge

20. januar 2020

kl. 18.00

Flensborg Bibliotek

Foredragsarrangement med journalist Annelise Mølvig. Hun fortæller om et projekt med podcast-episoder produceret og fortalt af unge Grønlændere.

Foredrag

Klimaændringer og fangersamfundet i Thule

7. februar 2018

kl. 14.00

Flensborg Bibliotek

Med afsæt i den tidlige historie i Thule-distriktet fortæller Prof. Kirsten Hastrup om de udfordringer, klimaændringer betyder for fangersamfundet i Nordvestgrønland.

Råstof - Nukissat

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Læs mere

Blog med arktisk indhold

Hvad betyder Covid-19 for de arktiske samfund?

Covid-19 situationen håndteres ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region. I denne blog beskrives situationen for de samiske og grønlandske samfund og muligheder for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Samerne i Norge

På konferencen "Mindretal i Norden" den 13.11.2015 fortalte John Harald Skum fra Alta, Nordnorge, om samernes historie, politik og rettigheder i Norge. Konferencen blev afholdt af SSW og Nordisk Info. Talens tekst kan læses her.

Læs mere

Samisk kystkultur

Samisk kystkultur bør være del af den norske fortælling om søfartsmagt. Det samiske folk associeres typisk med farverige nationaldragter og rensdyrflokke. Mindre udbredt er viden om samisk kystkultur.

Læs mere