Skoleprojekt om børnerettigheder

I efterår 2018 inviterede Nordisk Info skoleklasser fra det danske og det tyske mindretal i den dansk-tyske grænseregion til fælles workshops om FN børnekonventionen. [AFSLUTTET i 2018]

Kunskaper i brnraetts och ungdomsfraagor i norden | norden.org

Teaterpædagog Helena Berglund (fra Nordisk Infos tidligere projekt "Nordiske Naboer") underviste eleverne i børnerettigheder. I hendes workshops lærte eleverne at bruge deres krop og sprog kreativt i tilegnelse af viden om børnekonventionen. Hver workshop blev gennemført som et undervisningsforløb over to dage, hvor en tysk og en dansk mindretalsklasse mødtes for at samarbejde.

Målgruppe: elever mellem 9-12 år
Sted: en af de deltagende skoler
Tid: september - oktober 2018

Projektet blev støttet af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Derudover bidrager Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Deutscher Schul- und Sprachverein med finansielle tilskud.

Nedenfor finder du et udvalg af materialer om børnerettigheder fra Red Barnet og Deutsches Kinderhilfswerk e.V. samt en kronik skrevet af Nordisk Info i 2017: