NORDSPOR - på sporet af Nordens ungdomsliv

Fra 2017 til 2019 har Nordisk Info gennemført det nordiske projekt ”NORDSPOR – på sporet af Nordens ungdomsliv” med unge fra Danmark og Norge. Unge i alderen 15-25 år har gennem ord og billeder givet et autentisk portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet. [AFSLUTTET i 2019]

Kvinder i samfundet samisk pige fra alta

NORDSPOR

på sporet af Nordens ungdomsliv

Et projekt med unge fra Danmark og Norge, som gennem ord og billeder giver et portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet.

Fra 2017 til 2019 har Nordisk Info gennemført det nordiske projekt ”NORDSPOR – på sporet af Nordens ungdomsliv” med unge fra Danmark og Norge. Resultaterne blev vist på udstillinger i Aabenraa, Flensborg, Alta og Mariehamn. Formålet med projektet var, at unge i alderen 15-25 år gennem ord og billeder giver et autentisk portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet. Samtidig åbnede projektet op for at finde et fællesskab i det at være del af Norden.

I den offentlige debat er unge i yderområder ofte marginaliseret, mens metropolerne er det definerende. I projektet ”Nordspor” ønskede vi at vende dette syn på hovedet og give de unge en stemme. Unge, som ikke bor i hovedstæderne, fik mulighed for at beskrive og reflektere over de værdier, færdigheder og sprog, som er del af deres egen kultur.

Nordspor handlede om de unges hverdag, liv og drømme i små bygder eller i Nordens periferi.

Udgangspunktet for projektet var workshop-baserede undervisningsforløb. I et samspil mellem fotografi og tekst og andre kreative teknikker blev de unge vejledt i at omsætte tanker og følelser gennem en kreativ proces. Der blev gennemført to workshops med hhv. 60 elever fra Produktionsskolen Meritten i Rødekro, Danmark, og med over 100 elever fra Alta Videregående Skole i Nordnorge.

Med et udvalg af elevernes materiale tilrettelagde Tina Enghoff og Anette Molbech udstillingerne. Først blev resultaterne fra de to workshops udstillet separat: Fra Rødekro på bibliotekerne i Aabenraa og Flensborg, og fra Alta på Alta Museum. Afslutningsvis blev de to udstillinger samlet og vist i Mariehamn på Nordens Institut på Åland (NIPÅ) og senere på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, Tyskland.

Forløbet:

  • Oktober 2017 - Workshop på Produktionshøjskolen ”Meritten” i Rødekro
  • November 2017 - Udstilling på Aabenraa Bibliotek
  • Januar 2018 - Udstilling på Flensborg Bibliotek
  • Juni 2018 - Workshop på Alta Videregående Skole, Norge
  • November 2018 - Udstilling på Alta Museum, Norge
  • Januar 2019 - Udstilling på NIPÅ, Åland

Billederne og teksterne fra eleverne på produktionsskolen Meritten beskriver hverdagen og drømme af en gruppe unge mennesker, som alle har en mængde udfordringer at arbejde med. For mange af disse elever har det været noget helt nyt at udtrykke abstrakte begreber, tanker og følelser gennem figurer, tekster og billeder. Det har ikke altid været en nem proces, men netop derfor var resultaterne, og det at præsentere resultaterne i en udstilling på to biblioteker, noget helt specielt for eleverne.

Processen har tydeligt styrket elevernes selvværd og selvforståelse.

Skolen i Alta har haft mere ressourcestærke elever, og arbejdet forgik mere selvstændigt. Men også her fik vi et overraskende indblik i de unges liv. Teksterne og billederne havde mange forskellige vinkler. Nogle var lette og morsomme, andre havde tyngde og dybde. Naturen var meget nærværende i de unges hverdag. Teksterne afspejlede desuden den sproglige mangfoldighed, som findes på skolen. Der blev skrevet på forskellige sprog og dialekter, eftersom skolen har flersprogede elever med forskelige etniske tilhørsforhold udover at være norsk. Dermed har teksterne samtidigt givet et indblik i den mangfoldighed, som findes blandt Nordens ungdom.

I starten var eleverne lidt tøvende. Senere kunne det dog mærkes, at nogle også efter skoletiden har arbejdet videre på opgaven. De lagde deres resultater ind på fælles-drevet til sent på natten. Ligesom grupperne begyndte at bevæge sig længere og længere væk fra de trygge skoleomgivelser. Undervisningsprocesser som disse styrker de unges selvopfattelse og identitet. De unge udvikler sig ved at arbejde kreativt med refleksion over eget liv og lærer samtidig kreative teknikker.

Projektets arbejdsmetoder og resultater er med til at drive en social proces og virker identitetsforstærkende.

For Nordisk Info har projektet og samarbejdet med de forskellige partnere både under projektets planlægningsfase og det senere forløb betydet, at vi kunne styrke vores nordiske netværk. Samarbejdet med NIPÅ var et godt eksempel på, hvordan forskellige kulturinstitutioner inden for det nordiske samarbejde kan støtte hinanden og aktivt bidrage til en kulturel udveksling i en nordisk sammenhæng.

Nordspor var et initiativ af Nordisk Info (Eva Ritter) i samarbejde med Anette Molbech og Tina Enghoff fra Danmark, der i projektet faciliterer workshops og udstillinger.

Tina Enghoff er fotograf og kunstner og har arbejdet med deltagerbaserede projekter i tæt samarbejde med Nikolaj Kunsthal. Anette Molbech er antropolog og har arbejdet med projekter med fokus på menneskelige relationer. Eva Ritter er leder af Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig med erfaring i at styre projekter i nordisk regi og at navigere i de fællesnordiske institutionelle rammer.Projektet blev støttet af Kulturkontakt Nord, Nordisk Ministerråd og NIPÅ.

Udstillingen i Flensborg bliver støttet af Oberst H. Parkovs Mindefond

Vi siger mange tak til den finansielle støtte for projektet fra: