Skoleprojekt „Nordiske Naboer“

Nordisk Info har i 2017/18 gennemført et skoleprojekt med 4.-6. klasses elever fra mindretalsskoler i den dansk-tyske grænseregion. Projektet kunne byde på en fantastisk teaterforestilling og et kunstnerisk, kreativt undervisningsforløb. [AFSLUTTET i 2018]

Born pa rutjebane
Born pa rutjebane | Yadid Levy, www.norden.org

Nordisk Info ønsker at formidle viden om de nordiske lande til elever i grænselandens mindretalsskoler. I projektet "Nordiske Naboer" var eleverne sammen på tværs af sproglige og kulturelle grænser. De blev sat i en nordisk kontekst, kunne høre nordiske sprog og fik mere vide om de nordiske nabolande. Samtidigt kunne projektet bidrage til at formidle kreative undervisningsmetoder til lærere i grænselandet.

Målgruppen var elever fra 4.-6. klassetrin fra danske og tyske mindretalsskoler samt deres lærere.

Elever fra hhv. det tyske og det danske mindretal mødtes og så forestillingen "Norden Rundt" af den svenske teaterpædagog og skuespiller Helena Berglund og sangeren Anna Kruse. Forestillingen er en musikalsk rundrejse i de nordiske områder. Eleverne fik historier, musik og oplevelser fra alle nordiske hjørner samt smagsprøver på de nordiske sprog. Efter forestillingen deltog eleverne sammen i en workshop. I workshoppen arbejdedes bl.a. med bevægelse og enkle iscenesættelser på tværs af klasserne.

Undervisningen blev tilbudt 10 gange i skoleåret 2017/18 og igen i forår 2018 med yderligere 5 klassepar.

Eleverne mødtes hhv. på Dansk Centralbibliotek i Flensborg og på Bov Bibliotek.

De skabende kunstnere, Helena Berglund og Anna Kruse siger:

Vi lever i en tid, hvor der er behov for at vi kan møde det fremmede og ukendte med åbenhed og mod. Forhåbentlig bidrager vi til en erkendelse af, at sproglige og kulturelle forskelle ikke er en forhindring for interaktion.

„Norden Rundt“ flyer

De deltagende skoler var:
Förde-Schule Gravenstein, Deutsche Privatschule Pattburg, Deutsche Schule Rothenkrug, Ludwig-Andresen-Schule Tondern.
Trene Skole Tarp, Skovlund-Valsbøl Skole, Lyksborg Skole, Bøl/Strukstrup Danske Skole, Risem Schölj/Risum Skole, Nibøl Danske Skole, Husby Danske Skole, Sørup Danske Skole.

Projektet kunne gennemføres takket være den finansielle støtte fra:

  • Kurskultur (Interreg)
  • Slesvigsk Samfunds Fond
  • Fabrikant Mads Clausens Fond (Danfoss)
  • De Piper-Backhauske Legater
  • Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
  • Dansk Skoleforening for Sydslesvig