Nordiske Natur­fortællinger

Med fokus på menneskenes fortællinger undersøger vi natursyn på tværs af generationer og kulturer i Norden. Vi lærer om naturens indvirkning på vores liv og bæredygtig udvikling. Projektet gennemføres i Grønland, Nordnorge og Danmark i perioden 2021-2022. Det bidrager til implementeringen af FNs Verdensmål.

Northern lights - (c) pixabay
Northern lights | pixabay

Naturen er del af den nordiske identitet, og natursynet spiller en rolle i bæredygtig udvikling. Gennem kreative workhops med fokus på menneskenes fortællinger kortlægger projektet natursynet på tværs af generationer og kulturer i Norden. Fortællingerne vil blive spredt digitalt i Norden via podcasts og afslutningsvis samlet i en bog.

I projektet ønsker vi at favne forskellige natursyn, fra Inuitkulturen i vest til den samiske kultur i øst; fra Nordjylland, som er påvirket af naturens kræfter, til naturens betydning blandt mennesker i en metropol som København.

Vi ønsker at give et indblik i, hvordan natursynet har ændret sig gennem generationer, fx at klimaudfordringer har skabt et nyt ungdomsoprør.

Følg os på Facebook!

Find aktuelle opslag, begivenheder og nyheder fra projekte på Facebook @nordic.nature.narratives

Et Storytelling-projekt, der forankrer FNs Verdensmål hos mennesker i Norden.

Metode

Metodisk tager projektet afsæt i vores praktiske og forskningsbaserede arbejde med storytelling som en måde at komme hele vejen rundt om menneskers natursyn i Norden. Vi arbejder med oprindelige folks tilgang til storytelling. Naturen bliver en vigtig aktør i fortællingerne.

Projektet bestå af kreative workshops (indeholdende naturvandringer) med ca. 20 deltagere for hver workshop. Dertil kommer publikum til de afsluttende seminarer samt alle, som nås via den digitale kommunikation og med bogen.

Forløb

Deltagerne skal regne med 5-6 timer til workshops og forberedelse. Dertil kommer en forestilling, hvis man har lyst til at præsentere sin egen fortælling den 23.9. i Katuaq. I de indledende workshops er der fokus på at styrke fællesskabet mellem deltagerne og kortlægge fortællinger og idéer. Disse workshops danner grundlag for et afsluttende storytelling-seminar i hvert område, hvor også gæster inviteres med.

Tidsplanen for vores workshops i Nuuk i september 2021:

2/9-2021 Digitalt møde: Vi mødes i gruppen i en video-konference. Mødet varer ca. 1½ timer. Formålet er at få en introduktion til emnet, afklare praktiske spørgsmål til workshoppen og frem for alt at lære hinanden at kende.

15-17/9 I denne periode mødes vi med deltagerne enkeltvis eller i små grupper for at indsamle fortællinger. Vi regner med en time per samtale.

18/9 Lørdag gennemfører vi en 3 timers workshops, hvor vi deler fortællinger i gruppen og reflekterer over temaer, betydninger og hvad vi kan lære af dem om liv og bæredygtighed.

20-22/9 I dagene op til forstillingen arbejder med deltagerne enkeltvis eller i små grupper. Møderne varer ca. 1 time. Formålet er at udvikle udvalgte fortællinger, så de kan formidles i en forestilling med monologer.

23/9 Forestilling Deltagerne laver en storytelling-forestilling med publikum, som inviteres til at dele egne fortællinger, hvori naturen spiller en afgørende rolle. Der reflekteres over, hvilke sammenhænge og forskelligheder, der kendetegner natursynet - og hvad det kan bruges til i arbejdet med bæredygtighed.

Steder og partnere

I 2021 gennemfører vi workshops i Nuuk (Grønland) i samarbejde med Nordens Institut i Grønland (NAPA) og i Vendsyssel (Nordjylland/Danmark) i samarbejde med Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole;

I 2022 følger flere workshops i Alta (Nordnorge), Sønderjylland (Danmark) og en mindre by i Grønland.

Målsætninger

  • At vise Nordens mangfoldighed
  • At bryde med stereotyper om Nordens naturforståelse
  • At give et differenceret billede af naturforståelse i forskellige dele og kulturer af Norden
  • At øge forståelsen for forskellige synspunkter blandt generationer
  • At øge forståelsen for naturens rolle i en bæredygtig udvikling

Projektet gennemføres af Jens Larsen, forfatter, storytelling researcher og medstifter af Nordic School of Arts and Health (NSAH), og Eva Ritter, leder af Nordisk Info, M.A. Education and Sustainability.

Vi siger mange tak til den finansielle støtte fra Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole samt: