Om NISS

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig er en selvstændig organisation i det dansk-tyske grænseland, der arbejder med kultur og samfundstemaer fra de nordiske lande. I vores arbejde orienterer vi os efter Nordisk Ministerråds vision om et bæredygtigt og integrerende Norden.

En åben dialog og udveksling af forskellige perspektiver danner grundlaget for vores arbejde. Vores nordiske netværk er med til at gøre kontoret til en brobygger mellem grænseregionens kulturliv og Norden.

Opgaver

Nordisk Info arrangerer lokale og regionale kulturarrangementer, og gennem konferencer og foredrag informerer vi om nordisk kultur, de nordiske landes samfund og politik og det nordiske samarbejde. Vi går kreative veje ved at kombinere kunst, kultur og bæredygtighed i fagligt kompetente projekter.

Vi samarbejder med skoler, kommuner og andre organisationer i Sydslesvig, grænselandet og de nordiske lande. Alle er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om projekter med en nordisk vinkel.

Vores tre centrale temaer er:

  • Nordiske sprog og sprogforståelse i Norden: Vi ønsker at øge forståelsen for vores nordiske naboer ved at fremme kendskabet til nordiske sprog.
  • Børn- og ungdomsperspektiver i Norden: Vi støtter deltagelsen af børn og unge i nordiske kulturprojekter og indrager deres perspektiver i spørgsmål om samfundsudviklingen.
  • Bæredygtig udvikling i Norden: Vi støtter udveksling af viden og erfaring i forbindelse med en bæredygtig og integrerende samfundsudvikling.

Historie

I 1997 blev Nordisk Informationspunkt i Sønderjylland grundlagt og to år senere blev det til Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig. I dag kalder vi os Nordisk Info. Vi har forbindelse til Nordisk Ministerråd og Foreningen Nordens Forbund.

Vores kontor ligger i Nørregade i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig som vi gerne samarbejder med i forbindelse med arrangementer med nordiske emner. Derudover samarbejder vi ofte med de lokale afdelinger i Foreningen Norden Danmark i Sønderjylland og Sydslesvig.