Nordisk Info har et omfattende netværk i de nordiske lande og fremmer samarbejdet.

Netværk & samarbejde

Vores samarbejde i 2019

Vi siger mange tak til vores samarbejdspartnere og projektsponsorer.

Kontakter & kunstnere

Vi anbefaler gerne de kunstnere og kontakter, som vi har samarbejdet med.

Nordiske kulturinstitutioner

Her finder du flere kulturinstitutioner med fokus på Norden.

Projekter & Støttemuligheder

Vi hjælper dig gerne med spørgsmål om nordiske støttemuligheder.

Nordisk Info formidler gerne kontakter til arrangementer og projekter mellem aktører og organisationer i Norden og Sydslesvig.

Vores samarbejde i 2019

Vi siger mange tak til vores projektpartnere og sponsorer for godt samarbejde og for finansiel støtte til vores arrangementer og projekter i 2019.

Kontakter & kunstnere

Nordisk Info ønsker at fremme netværk af viden, interesser og oplevelser. Gennem vores arrangementer har vi mødt mange nordiske kunstnere, som har besøgt os i Flensborg og grænseregionen. Vi hjælper gerne med spørgsmål om kontakter og projektpartnere. Vi er også åbne for forespørgsler om samarbejde med Nordisk Info eller andre organisationer i Sydslesvig.

Nordiske kulturinstitutioner

Nordisk Info føler sig knyttet til de nordiske huse på Island og Færøerne. Vi er i direkte kontakt med de nordiske institutter i Grønland og på Ålandsøerne.

Projekter & støttemuligheder

Vi kender støttemuligheder for projekter i nordisk regi og kan hjælpe dig med sprøgsmål til ansøgninger. Du kan også henvende dig til os ved spørgsmål til lokale eller regionale projekter med en nordisk vinkel eller fokus på bæredygtig udvikling. Nordisk Info har dog ikke selv mulighed for at yde finansiel støtte til dine projekter.