Hvad er en børnevenlig by?

23. august 2019
kl. 17.30 – 20.00

Flensborghus
Beliggende Nørregade 76 | 24939 Flensborg (Tyskland)

Kunskap om barn och unga i Norden.
Kunskap om barn och unga i Norden. | © norden.org
Leg - bevægelse - transport. Børn og unge i byens offentlige rum. Med bidrag fra Sverige, Danmark og Tyskland.

Fredag den 23. august sættes der fokus på børns trivsel i byens offentlige rum. Nordisk Info, SSW og Foreningen Norden i Sydslesvig inviterer alle interesserede kl. 18.30-21.00 til en debat med publikum i Flensborghus, Norderstr. 76 i Flensborg. Efter oplæg om erfaringer fra Sverige, Aabenraa Kommune og Flensborg By inviteres publikum til at deltage i en debat om børn og unges muligheder for leg, transport og bevægelse. Arrangementet er på dansk med simultantolkning til tysk. Der serveres en let forfriskning i pausen.

For at kunne udvikle sig som individ er det vigtigt for børn og unge at kunne bevæge sig sikkert i det urbane miljø, møde venner og have muligheder for fritidsaktiviteter. Fysisk aktivitet, såsom at gå, cykle, og lege udendørs, bør derfor være del af børnenes hverdag. Desværre ser virkeligheden ofte anderledes ud, hvilket kan have negative påvirkninger på sundhed og trivsel. Ikke uden grund er et af FNs verdensmål at skabe sikre og inkluderende grønne og offentlige rum for bl.a. børn.

I debatten belyses den aktuelle situation for børn og unge i byens offentlige rum gennem erfaringer og problemstillinger fra Sverige, Danmark og Tyskland. Der gives også plads til perspektiver og løsningsforslag fra publikum. Af hensyn til mad bedes om tilmelding på info@nordisk-info.de.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding af hensyn til mad på nordisk-info [@] nordisk-info.de

Nordisk Info i samarbejde med SSW og Foreningen Norden i Sydslesvig.