Strejftog gennem Islands skove fra Middelalderen til i dag

Foredraget om de islandske skoves historie og skæbne. Om menneskenes indflydelse og klimaet betydning fra vikingernes tid til i dag fremstillet.

Baum auf Island
Wald statt Wüste

Foredraget om de islandske skoves historie og skæbne. Med videnskabelige fakta og interessante anekdoter bliver menneskenes indflydelse og klimaet betydning fra vikingernes tid til i dag fremstillet. Også forsøgene på at genplante skovene samt skovenes rolle i det moderne islandske samfund bliver forklaret.


Varighed: 90 min. inkl. diskussion

Honorar: efter aftale + transport

Referent: Dr. Eva Ritter

Dr. Eva Ritter er rejst i alle nordiske lande og områder og har desuden boet og arbejdet i Danmark, Island og Sverige. Hun er uddannet geoøkolog fra Bayreuth Universitet og ph.d. i skovøkologi fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Desuden har hun en M.A. i Uddannelse og Bæredygtighed fra Rostock Universitet.