Kulturelle værdier og uddannelse for bæredygtig udviklingen i Grønland

FOREDRAG: Betydningen af kulturelle værdier for et arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling. Udgangspunktet er Grønland.

Isbjerg ved Nuuk
Isbjerg ved Nuuk | E. Ritter

Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) er et globalt anliggende. Uddannelses­konceptet baserer dog på et vestligt værdiggrundlag fra oplysningstiden og romantikken. Dette bliver ikke delt af alle lande og kulturer og kan påvirke arbejdet med UBU. Foredraget handler om, hvordan kulturelle aspekter spiller en afgørende rolle for implementeringen af UBU. Udgangspunktet er Grønland og kulturelle værdier, traditioner og verdensbilleder i Grønland.

Varighed: 60 min. inkl. diskussion

Honorar: efter aftale + transport

Referent: Dr. Eva Ritter

Dr. Eva Ritter er uddannet geoøkolog fra Bayreuth Universitet og ph.d. i skovøkologi fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Hun har en M.A. i Uddannelse og Bæredygtighed fra Rostock Universitet. Hun har skrevet sit masterarbejde om emnet uddannelse for bæredygtig udvikling i Grønland.