Uddannelse for bæredygtig udvikling i skolen

SEMINAR: En introduktion til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og en motivation til lærere til at implementere uddannelseskonceptet i skolens hverdag.

Foto: Yadid Levy (norden.org)
Foto: Yadid Levy (norden.org) | Yadid Levy (norden.org)

SEMINAR: Et gratis tilbud til lærere og skoleleder med det formål at give en overskuelig introduktion til konceptet for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Seminaret skal være med til at hjælpe skolerne til at forankre UBU i deres hverdag, så den ikke bliver begrænset til de naturvidenskabelige fag.

I seminaret anskueliggøres missionen for bæredygtig udvikling på en let begribeligt måde. Arbejdsmetoder for UBU bliver præciseret og de kompetencer forklaret, som skal formidles gennem UBU.

I gruppearbejde undersøger vi muligheder for samarbejde og implementeringen af UBU i skolens hverdag. Deltagerne betragter deres egen undervisning og skole gennem "UBU-briller" og bliver motiveret til at skabe (mere) rum til UBU. Udganspunktet vil være: "Hvad gør vi allerede, hvad kan vi gøre bedre?"

Efter ønsket tilbydes et opfølgningsseminar med vejledning og udveksling omkring skolens projekter.

Referent: Dr. Eva Ritter

Dr. Eva Ritter er uddannet geoøkolog fra Bayreuth Universitet og ph.d. i skovøkologi fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Hun har en M.A. i Uddannelse og Bæredygtighed fra Rostock Universitet fra 2020.