Råstof - Nukissat

3. apr. 2019 | Skrevet af Ruth Valeur Faber i Egne projekter

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Nukissat Johanne Mellem
Nukissat Johanne Mellem |

Fra den 20.3. til den 4. maj 2019 viser Nordisk Info udstillingen ”Råstof - ung i Grønland” (”Nukissat – Inuusuttut”) på Dansk Centralbibliotek. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk i 2010-2012. Formålet med projektet var at bruge kunst og kultur til lade de unge skabe et øjebliksbillede og en kommentar til, hvordan det er for dem at være ung i Grønland.

Projektet blev gennemført af fotograf og billedkunstner Tina Enghoff og projektleder Anette Molbech. Tina og Anette har oplevet, hvordan de unge under den kunstneriske, kreative proces har åbnet op for en vigtig dialog. En dialog om identitet og kultur, om håb, drømme og en stor menneskelig styrke, som Grønland har brug for i arbejdet med at udvikle landet dynamisk og bæredygtigt.

Under aktiviteterne blev de unges kræfter – vreden, sorgen og smerten – overført til noget konkret fysisk, kunstnerisk og synligt. Det gav de unge en styrke, som kunne bruges til at genopbygge og arbejde fremad snarere end at fastlåse dem i roller som samfundets tabere. De unge har fået redskaber til at styrke deres selvværd ved at fuldføre noget, som er synligt for andre og meningsfuldt for dem selv.

Resultaterne er kendt i Grønland under navnet ”Youth for Future”, der bl.a. blev støttet af Bikuben Fonden og Sermeq Fonden. Projektet fik navnet ”Nukissat – Råstof” i forbindelse med bogudgivelse, udstilling og kulturevent på Nordatlantens Brygge ved Københavns Kulturnat 2014.

For Nordisk Info har udstillingen ”Nukissat – Råstof” været inspiration til at lave et lignende projekt med unge fra nordiske lande. Dette resulterede i projektet ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv”, som Nordisk Infos leder, Eva Ritter, sammen med Tina Enghoff og Anette Molbech har gennemført i Danmark og Nordnorge i 2017-2019. Mens resultaterne fra Danmark tidligere blev vist på Dansk Centralbibliotek, præsenteres nu billeder og tekster både fra produktionshøjskolen Meritten i Rødekro og Alta Videregående Skole i forbindelse med udstillingen ”Nukissat – Råstof”. Projektet ”Nordspor” blev støttet af Nordisk Ministerråd.

related Posts