Nordisk storytelling-projekt sat i gang

9. mar. 2021 | Skrevet af Eva Ritter i Arktis & Egne projekter

Nordisk Info er gået i gang med et nyt nordisk projekt, som gennemføres i Grønland, Nordnorge og Danmark. Projektet skal bidrage til arbejdet med bæredygtighed i Norden og skabe nye erkendelser om, hvordan naturen påvirker os som mennesker.

Northern lights - (c) pixabay
Northern lights | pixabay

Nordisk Info er gået i gang med at planlægge de første workshops for et nyt nordisk projekt, som skal gennemføres i Grønland, Nordnorge og Danmark. Det toårige kulturprojekt ”Nordiske Naturfortællinger” har i 2020 fået støttet fra bl.a. Nordisk Kulturkontakt, Nordens Institut i Grønland (NAPA) og Alta Kommune i Nordnorge.

På grund af corona-begrænsninger måtte projektstarten udskydes til 2021. Nu håber Eva Ritter, leder af Nordisk Info, og projektpartneren Jens Larsen, Nordisk Skole for Kunst og Sundhed, at de første workshops kan gennemføres i Vendsyssel og Grønland i løbet af året. Flere skal følge i 2022.

Projektet har til formål at undersøge forskellige natursyn i Norden og deres rolle i en bæredygtig udvikling. Forholdet til naturen kan variere meget mellem lande, kulturer, professioner og generationer. I projektet ønsker vi at favne denne mangfoldighed, fra Inuitkulturen i vest til den samiske kultur i øst, fra det landbrugsdominerede Danmark og naturens betydning blandt mennesker i en metropol som København. Der arbejdes derfor med unge, voksne og gamle, med grønlændere, samer, normænd, danskere og tilflyttere fra nordiske lande.

Storytelling som metode.

Metodisk tager projektet afsæt i storytelling. Storytelling har evnen til at skabe fællesskaber, forståelse og netværk på tværs af kulturer og generationer. I de oprindelige kulturer har formidlingen via storytelling en lang tradition. For at nuancere arbejdet med fortællinger, bruges en anerkendt metode, som bl.a. er inspireret af oprindelige folkeslags fortælletradition.

Projektpartneren Jens Larsen har mange års erfaringer med metoden og står bl.a. bag ved det danske projekt ”Danmark fortæller” i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Nørrebro Teater og Nationalmuseet.

I ”Nordiske Naturfortællinger” bruges forskellige iscenesættelser, der skaber rum for deling af fortællinger. Der gennemføres workshops med fokus på natursyn og bæredygtighed mindst 5 steder i Norden. De enkelte workshops afsluttes med en lokal forestilling, hvor udvalgte fortællinger præsenteres for publikum. Som del af projektet vil der desuden blive lavet podcasts og en bog.

Fortællingerne deles i workshops, forestillinger, seminarer, via podcasts og i en bog.

Projektets workshops gennemføres på dansk, men i forestillingerne og podcastene kan fortællingerne præsenteres på grønlandsk, samisk eller andre nordiske sprog. Nordisk Info har modtaget støtte fra Lettestedtska Föreningen til oversættelsen af bl.a. bogen til grønlandsk og samisk.

Med Anne Mette Gangsøy, direktør for NAPA, er der aftalt et workshopforløb i Nuuk efter sommeren 2021. Den afsluttende forestilling skal vises i samarbejde med NAPA i Katuaq, som er det flotte kulturhus i Nuuk, hvor Nordens Institut har sit kontor. Det skal være i anledning af Vestnordens Dag, den 23. september. En anden workshop skal gennemføres i Vendsyssel i samarbejde Jens Beermann, forstander for Halvørsminde Efterskole og Fri Fagskole, som også støtter projektet finansielt. Skolen har et stærkt netværk i Vendsyssel og har altid nogle elever fra Grønland. På den måde kan der igen inddrages forskellige nordiske perspektiver.

Projektet skal skabe nye erkendelser om, hvordan naturen påvirker os som mennesker, og bidrage til arbejdet med bæredygtighed i Norden, særligt med fokus på Verdensmål 13-15 (klima og miljø) og Verdensmål 17 (partnerskaber). Er der forskelle inden for Norden, som forbigås, når man kun arbejder ud fra den vestlige forståelse for bæredygtighed? Kan vi lære af den kulturelle mangfoldighed, som findes i Norden for at finde frem til alternative løsninger? På den måde arbejder projektet i høj grad med den kulturelle dimension af bæredygtig udvikling.

Du kan læse mere om projektet her på vores hjemmeside.

related Posts