Nordisk Info i bestyrelsen af Nordiska Folkhögskola

27. jun. 2019 | Skrevet af Eva Ritter i Om Nordisk Info

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra forskellige nordiske lande.

Nordiska Folkhögskolans bestyrelse den 17.6. 2019 i Kungälv.
Nordiska Folkhögskolans bestyrelse den 17.6. 2019 i Kungälv. På billedet ses fra v.t.h.: Lars Sigve Meling (Norge) (næstformand), Eva Ritter (Danmark/Sydslesvig), Johan Holmberg (repræsentant Kungälv Kommune), Lennart Kristiansson (Sverige), Gunilla Carls |

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de nordiske lande – og nu altså også fra Sydslesvig. Den 17. juni var det første bestyrelsesmøde efter valget på Föreningen Nordiska Folkhögskolans årsmøde i april måned.

Nordiska Folkhögskolan blev grundlagt i 1949. Den er ligesom Foreningen Norden (fra 1919), en reaktion på en tid med verdenskrig og lukkede grænser. Formålet var at skabe en folkehøjskole, som er åben for alle unge mennesker i Norden. I skolens hverdag og i undervisningen kan man derfor træffe de nordiske sprog dansk, svensk og norsk, alt efter lærerenes sproglige baggrund. Det er ønsket, at en vis andel af eleverne kommer fra andre nordiske lande end Sverige. Faktisk er der lige nu en tidligere elev fra Duborg Skolen, som går på filmlinjen.

Ud over den almindelige linje for grundskole- og gymnasiekompetencer tilbyder skolen profillinjer inden for foto & film, sång & scen, teater og ord & bild.

Skolens opgave blev ved etableringen defineret som ”att aktualisera nordiska värderingar såsom öppenhet, frihet og demokratiska rättigheder” (at aktualisere nordiske værdier såsom åbenhed, frihed og demokratiske rettigheder). Denne opgave er fortsat vigtigt. Et udvalg i bestyrelsen arbejder derfor med at udvikle skolens nordiske profil. Her vil også Nordisk Infos kompetencer inddrages.

Næste bestyrelsesmøde bliver i slutningen af august. I forlængelsen deltager Nordiskas bestyrelse i et kursus om bestyrelsesarbejde.

related Posts