Nordisk Info afvikles med udgangen af året

25. maj 2021 | Skrevet af Eva Ritter i Om Nordisk Info

Nordisk Info i Sønderjylland/Sydslesvig indstiller sit arbejde med udgangen af året 2021. Beslutningen er en konsekvens af Sydslesvigudvalgets gradvise nedskæring af tilskuddet til Nordisk Info over de næste to år og en varslet indstilling af støtten efter 2022.

NISS nyt logo kun O |

Nordisk Info i Sønderjylland/Sydslesvig indstiller sit arbejde med udgangen af året 2021. Det blev besluttet på det sidste bestyrelsesmøde i maj. Beslutningen er en konsekvens af Sydslesvigudvalgets gradvise nedskæring af tilskuddet til Nordisk Info over de næste to år og en varslet indstilling af støtten efter 2022.

Sydslesvigudvalget har med over 60 % bidraget mest til kontorets drift i de sidste år. Dette forklarer nedskæringens store konsekvenser for kontorets fremtid.

Bestyrelsens medlemmer beklager dette nødvendige skridt, der vil betyde en tabt relation i mindretallet og manglen af en vigtig forbindelse mellem Sydslesvig og Norden.

Der er i alle årene blevet kæmpet for at sikre en grundfinansiering. Ud over det faste bidrag fra Sydslesvigudvalget og Nordisk Ministerråd modtager Nordisk Info en institutionel støtte på 8.000 € og 4.500 € fra hhv. Flensborg by og Det Sønderjyske Kulturfællesskab samt 10.000 € fra regeringen i Kiel. Til alle projekter må kontoret søge om fondstilskud.

Bestyrelsen anerkender den store indsats, som kontorets personale har ydet gennem årene, på trods af en altid stram økonomi. Samarbejdet med mindretalsskoler, kommuner og andre organisationer i Sydslesvig, grænselandet og de nordiske lande har gjort kontoret til en vigtig brobygger mellem Norden og grænseområdet.

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig er et af oprindeligt 8 nordiske informationskontorer i Norden, som blev oprettet af Nordisk Ministerråd. Siden 1997 har Nordisk Info informeret om det nordiske samarbejde og formidlet nordisk kultur i det dansk/tyske grænseland. Dette skete gennem en række projekter og arrangementer som festivaler, foredrag, konferencer, temadage og kunstudstillinger. Kontorets leder i perioden 1997-2014, Anette Jensen, havde bl.a. etableret den nordiske litteraturfestival ”Litteraturfest.nu” i grænselandet. Da fondsmidlerne stoppede efter 6 år, blev festivalen i 2016 overtaget af Dansk Centralbibliotek og videreføres nu under navnet Ord fra Nord. Den nuværende leder Eva Ritter har udmærket sig ved at gennemføre kulturprojekter i samarbejde med mindretalsskoler og nordiske partnere. Hun har desuden sat bæredygtig samfundsudvikling på kontorets program. Sidst var det i samarbejde med SSW med konferencen om FNs verdensmål, som fortsættes i 2021.

Der gøres opmærksom på, at alle projekter i 2021 samt projektet "Nordiske Naturfortællinger" (2021-2022) vil gennemføres efter planen, uanset kontorets afvikling.

Nordisk Info bliver det sidste af de 8 nordiske informationskontorer, der lukker. Senest lukkede Nordisk Informasjonskontor i Norge i udgangen af 2020.


related Posts