Om Nordisk Info

Nordisk Info afvikles med udgangen af året

25. maj 2021

Nordisk Info i Sønderjylland/Sydslesvig indstiller sit arbejde med udgangen af året 2021. Beslutningen er en konsekvens af Sydslesvigudvalgets gradvise nedskæring af tilskuddet til Nordisk Info over de næste to år og en varslet indstilling af støtten efter 2022.

Northern lights - (c) pixabay

Arktis & Egne projekter

Nordisk storytelling-projekt sat i gang

9. mar. 2021

Nordisk Info er gået i gang med et nyt nordisk projekt, som gennemføres i Grønland, Nordnorge og Danmark. Projektet skal bidrage til arbejdet med bæredygtighed i Norden og skabe nye erkendelser om, hvordan naturen påvirker os som mennesker.

Mädchen guckt aus Fenster

Samfund

Undervisning i corona-tiden

30. apr. 2020

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Boligblokke og Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Arktis

Hvad betyder Covid-19 for de arktiske samfund?

8. apr. 2020

Covid-19 situationen håndteres ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region. I denne blog beskrives situationen for de samiske og grønlandske samfund og muligheder for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Barn og unga

Egne projekter

Børnevenlige byer set fra et nordisk synspunkt

21. okt. 2019

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

5 nordiske kunstnere

Egne projekter

Fernisering med særlig nordisk stemning

6. sep. 2019

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Nordiska Folkhögskolans bestyrelse den 17.6. 2019 i Kungälv.

Om Nordisk Info

Nordisk Info i bestyrelsen af Nordiska Folkhögskola

27. jun. 2019

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra forskellige nordiske lande.

Nukissat Johanne Mellem

Egne projekter

Råstof - Nukissat

3. apr. 2019

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Nordspor udstilling på NIPÅ

Egne projekter

Nordspor udstilling på Åland

11. feb. 2019

Fra den 17. januar til den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på to skoler i hhv. Danmark og Norge for første gang vist i en fælles udstilling.

Egne projekter

NORDSPOR workshop i Alta

23. jun. 2018

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

John Harald Skum.

Arktis & Egne projekter

Samerne i Norge

11. apr. 2017

På konferencen "Mindretal i Norden" den 13.11.2015 fortalte John Harald Skum fra Alta, Nordnorge, om samernes historie, politik og rettigheder i Norge. Konferencen blev afholdt af SSW og Nordisk Info. Talens tekst kan læses her.

Vikingeskib i Borg på Lofoten (Norge).

Arktis

Samisk kystkultur

11. apr. 2017

Samisk kystkultur bør være del af den norske fortælling om søfartsmagt. Det samiske folk associeres typisk med farverige nationaldragter og rensdyrflokke. Mindre udbredt er viden om samisk kystkultur.