Bestyrelse

Anke Spoorendonk

Formand

Thomas Andresen

Næstformand

Grethe Bay

Bestyrelsesmedlem

Jens Møller

Bestyrelsesmedlem

Povl Kylling Petersen

Bestyrlesesmedlem

Svend Kohrt

Bestyrelsesmedlem

Thomas Frahm

Bestyrelsesmedlem