Skoleprojekt om børnerettigheder

I efterår 2018 inviterer Nordisk Info skoleklasser fra det danske og det tyske mindretal til fælles workshops om FN børnekonventionen.

Teaterpædagog Helena Berglund (fra Nordisk Infos tidligere projekt Nordiske Naboer) underviser eleverne. I hendes workshops lærer eleverne at bruge deres krop og sprog kreativt i tilegnelse af viden.

En workshop gennemføres som et undervisningsforløb over to dage. I hver workshop mødes en tysk og en dansk klasse.

Målgruppe: elever mellem 9-12 år

Sted: en af de deltagende skoler

Tid: september: 3./4. | 5./6. | 17./18. | 19./20. | oktober: 1./2.

 

Tilmelding: via formulaet (nedenfor), som sendes til nordisk-info[@]nordisk-info.de

 

Projektet støttes af:

KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Deutscher Schul- und Sprachverein

     

                       

 

Projektet sætter ungdomskulturen i Nordens yderområder i centrum. I en kreativ proces bliver unge i alderen 16-25 år medskabere af et autentisk portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet.

Læs mere

Nordisk Informationskontor gennemfører i 2017/18 et skoleprojekt med 4.-6. klasses elever fra mindretalsskoler. Projektet byder på et kunstnerisk, kreativt undervisningsforløb.

Læs mere
Skrevet af Eva Ritter, 13.03.2018 - 22:06