NORDSPOR - på sporet af Nordens ungdomsliv

Projektet sætter ungdomskulturen i Nordens yderområder i centrum. I en kreativ proces bliver unge i alderen 16-25 år medskabere af et autentisk portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet.

Unge i yderområderne føler sig ofte glemt eller ignoreret. De bliver sjældent hørt, og hvis de gør, er fremstillingen typisk bestemt af metropolernes syn på udkanten. Mens centrum er det definerende, er yderområdet per definition marginaliseret.

I Nordspor ønsker vi at vende dette syn på hovedet. Projektet sætter ungdomskulturen i Nordens yderområder i centrum. I en kreativ proces bliver unge i alderen 16-25 år medskabere af et autentisk portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet. De får mulighed for at beskrive og reflektere det, som spiller en rolle i deres liv.

Udgangspunktet er et workshop-baseret undervisningsforløb. I et samspil mellem fotografi og tekst og andre kreative teknikker vejledes de unge i at omsætte tanker og følelser gennem en kreativ proces.

I projektet deltager produktionshøjskolen Meritten i Rødekro og Alta Videregående Skole i Norge. Begge steder vises de unges resultater i en lokal udstilling. Afslutningsvis samles de to udstillinger for at præsentere dem på Nordens Institut på Åland (NIPÅ).

Projektet gennemføres i perioden 2017-2019.

Nordspor er et initiativ af Nordisk Info (Eva Ritter) i samarbejde med Anette Molbech og Tina Enghoff, der i projektet faciliterer workshops og udstillinger.

De kreative resultater fra workshoppene i Rødekro (DK) og Alta (N) vises i udstillinger på Aabenraa Bibliotek, Flensborg Bibliotek og Alta Museum og samles til sidst til en udstilling på Nordisk Institut på Åland (NIPÅ).

 

Oktober 2017 - Workshop på Produktionshøjskolen ”Meritten” i Rødekro

November 2017 - Udstilling på Aabenraa Bibliotek

Januar 2018 - Udstilling på Flensborg Bibliotek

Juni 2018 - Workshop på Alta Videregående Skole, Norge

November 2018 - Udstilling på Alta Museum, Norge

Januar 2019 - Udstilling på NIPÅ, Åland

 

 

Projektet bliver støttet af Nordisk Ministerråd og NIPÅ. Udstillingen i Flensborg bliver støttet af Oberst H. Parkovs Mindefond

 

 

 

 

 

 

I efterår 2018 inviterer Nordisk Info skoleklasser fra det danske og det tyske mindretal til fælles workshops om FN børnekonventionen. [AFSLUTTET]

Læs mere

Nordisk Informationskontor gennemfører i 2017/18 et skoleprojekt med 4.-6. klasses elever fra mindretalsskoler. Projektet byder på et kunstnerisk, kreativt undervisningsforløb.

Læs mere
Skrevet af Eva Ritter, 22.12.2017 - 11:06