"Nordiske Naboer" i skolen

Nordisk Info har i 2017/18 gennemført et skoleprojekt med 4.-6. klasses elever fra mindretalsskoler. Projektet kunne byde på et kunstnerisk, kreativt undervisningsforløb. [AFSLUTTET]

Nordisk Info ønsker at formidle viden om de nordiske lande til elever i grænselandens mindretalsskoler. I projektet "Nordiske Naboer" var eleverne sammen på tværs af sproglige og kulturelle grænser. De blev sat i en nordisk kontekst, kunne høre nordiske sprog og fik mere vide om de nordiske nabolande. Samtidigt kunne projektet bidrage til at formidle kreative undervisningsmetoder til lærere i grænselandet.

Målgruppen var elever fra 4.-6. klassetrin fra danske og tyske mindretalsskoler samt deres lærere.

Elever fra hhv. det tyske og det danske mindretal mødtes og så forestillingen "Norden Rundt" af den svenske teaterpædagog og skuespiller Helena Berglund og sangeren Anna Kruse. Forestillingen er en musikalsk rundrejse i de nordiske områder. Eleverne fik historier, musik og oplevelser fra alle nordiske hjørner samt smagsprøver på de nordiske sprog. Efter forestillingen deltog eleverne sammen i en workshop. I workshoppen arbejdedes bl.a. med bevægelse og enkle iscenesættelser på tværs af klasserne.

Undervisningen blev tilbudt 10 gange i skoleåret 2017/18 og igen i forår 2018 med yderligere 5 klassepar.

Eleverne mødtes hhv. på Dansk Centralbibliotek i Flensborg og på Bov Bibliotek.

De skabende kunstnere, H.B. og A.K, siger:

Vi lever i en tid, hvor der er behov for at vi kan møde det fremmede og ukendte med åbenhed og mod. Det er vigtigere end nogensinde, at vi lærer at lytte til hinanden og prøver at forstå hinanden, selv om vi taler forskellige sprog. Vi vil gerne vække en interesse hos de unge for andre kulturer og sprog, gennem at få dem til at turde lege med og prøve fremmede sprog, og skabe refleksion omkring hvordan og hvad vi kommunikerer. Gennem det at være aktiv og medskabende, mener vi, at disse oplevelser bliver mere kropsligt forankret, end hvis eleverne er passive tilskuere. Forhåbentlig bidrager vi til en erkendelse af, at sproglige og kulturelle forskelle ikke er en forhindring for interaktion, og til at give mod til at kaste sig ud i interaktion på tværs af sprog.

De deltagende skoler var:

Förde-Schule Gravenstein, Deutsche Privatschule Pattburg, Deutsche Schule Rothenkrug, Ludwig-Andresen-Schule Tondern.

Trene Skole Tarp, Skovlund-Valsbøl Skole, Lyksborg Skole, Bøl/Strukstrup Danske Skole, Risem Schölj/Risum Skole, Nibøl Danske Skole, Husby Danske Skole, Sørup Danske Skole.

 

Projektet kunne gennemføres takket være den finansielle støtte fra:

Kurskultur (Interreg)

Slesvigsk Samfunds Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond (Danfoss)

De Piper-Backhauske Legater

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

I efterår 2018 inviterer Nordisk Info skoleklasser fra det danske og det tyske mindretal til fælles workshops om FN børnekonventionen. [AFSLUTTET]

Læs mere

Fra 2017 til 2019 har Nordisk Info gennemført det nordiske projekt ”NORDSPOR – på sporet af Nordens ungdomsliv” med unge fra Danmark og Norge. Formålet med projektet var, at unge i alderen 15-25 år gennem ord og billeder giver et autentisk portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet. [AFSLUTTET]

Læs mere
Skrevet af Anonym, 22.04.2017 - 12:15