NISS


NISS - Nordisk Info i Sønderjylland/Sydslesvig er en selvstændig organisation, som er knyttet til både Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden.

NISS har til opgave at udbrede kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold og at informere om det nordiske samarbejde. Dette sker gennem en række aktiviteter i Flensburg og i det dansk/tyske grænseland.

Centrale temaer for NISS er nordisk kunst & kultur, nordiske sprog og bæredygtig udvikling i Norden. Vi inviterer til kulturarrangementer, informerer om aktuelle emner via konferencer og engangerer os i projekter i samarbejde med skoler og andre uddannelsesinstitutioner i Sydslesvig, grænselandet og de nordiske lande.

Vi ønsker at øge forståelsen for vores nordiske naboer ved at fremme kendskabet til nordiske sprog. Vi støtter en aktiv deltagelse i samfundsemner som basis for det nordiske samarbejde. Og vi går kreative veje ved at forbinde kunst, kultur og bæredygtig udvikling i fagligt kompetente projekter.

Nordisk Informationspunkt i Sønderjylland blev åbnet ved årsmødet 1997. To år senere blev det til Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig. I dag ligger NISS' lokaler på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som vi samarbejder med omkring nordiske arrangementer. Desuden samarbejder vi med Foreningen Nordens danske afdelinger i Sønderjylland og Sydslesvig.

Aktiviteter

Vi forsøger at udbrede kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold via en række aktiviteter i grænselandet.

BIFFEN

Filmklubben Biffen viser årligt 8-10 danske/nordiske film på Flensborghus.

Kunstudstillinger

 Vi arrangerer hvert år kunstudstillinger med nordiske kunstnere.

Information & vejledning

Vi informerer om det officielle og frivillige nordiske samarbejde og rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder.

Foredrag og kurser

Vi tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner.

 

 

Koncerter

Vi arrangerer jævnligt koncerter med nordiske kunstnere eller med nordisk islæt.

Temadage

Vi arrangerer løbende politiske konferencer og debatmøder med nordisk tema.

Medarbejdere

Ruth Valeur Faber

Projektmedarbejder

Eva Ritter

Daglig leder

Anna Rinne

Studiemedhjælper

Test-Editor

Tester

Bestyrelse

Svend Kohrt

Formand, formand for Foreningen Norden i Sydslesvig

Anke Spoorendonk

Justits, Kultur og Europa minister i landsregeringen i Kiel

Lise von Seelen

Tidligere MF og medlem af Sydslesvigudvalget. Medlem af bestyrelsen i LOKK og medlem af Etisk Råd.

Thomas Frahm

Kulturel kontor byen Flensborg

Sarah Keppler

Leder af Aktivitetshuset i Norderstraße i Flensborg

Thomas Andresen

Borgmester i Aabenraa Kommune, medlem af kommunalbestyrelsen i Aabenraa siden 2010

Jens Møller

Blandt andet bestyrelsesformand for Museum Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke og den selvejende institution Dybbøl Mølle

Kontakt

Kontakt os ved at udfylde nedenstående formular.