Nordisk Info


NISS - Nordisk Info i Sønderjylland/Sydslesvig er en selvstændig organisation, som er knyttet til både Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden. Nordisk Info har til opgave at udbrede kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold og at informere om det nordiske samarbejde. Dette sker gennem en række aktiviteter og projekter i Flensburg og i det dansk/tyske grænseland.

Vores tre centrale temaer orienterer sig efter Nordisk Ministerråds strategi for nordisk kultursamarbejde:

Nordiske sprog og sprogforståelse i Norden,

Børn- og ungdomsperspektiver i Norden

Bæredygtig udvikling i Norden.

Vi inviterer til kulturarrangementer, informerer om aktuelle emner via konferencer og engangerer os i projekter i samarbejde med skoler og andre uddannelsesinstitutioner i Sydslesvig, grænselandet og de nordiske lande.

Vi ønsker at øge forståelsen for vores nordiske naboer ved at fremme kendskabet til nordiske sprog. Vi støtter en aktiv deltagelse i samfundsemner som basis for det nordiske samarbejde. Og vi går kreative veje ved at forbinde kunst, kultur og bæredygtig udvikling i fagligt kompetente projekter.

Nordisk Informationspunkt i Sønderjylland blev åbnet ved årsmødet 1997. To år senere blev det til Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig. I dag ligger NISS' lokaler på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som vi samarbejder med omkring nordiske arrangementer. Desuden samarbejder vi med Foreningen Nordens danske afdelinger i Sønderjylland og Sydslesvig.

Aktiviteter

Vi forsøger at udbrede kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold via en række aktiviteter i grænselandet.

Skoleprojekter

projekter med skoler

BIFFEN

Filmklubben Biffen viser årligt 8-10 danske/nordiske film på Flensborghus.

Kunstudstillinger

 Vi arrangerer hvert år kunstudstillinger med nordiske kunstnere.

Information & vejledning

Vi informerer om det officielle og frivillige nordiske samarbejde og rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder.

Foredrag og kurser

Vi tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner.

 

 

Koncerter

Vi arrangerer jævnligt koncerter med nordiske kunstnere eller med nordisk islæt.

Temadage

Vi arrangerer løbende politiske konferencer og debatmøder med nordisk tema.

Medarbejdere

Ruth Valeur Faber

Projektmedarbejder

Eva Ritter

Daglig leder

Jette Madsen

Bogholder

Anna Stina Bergentz

Kommunikationsmedarbejder

Bestyrelse

Svend Kohrt

Formand

Anke Spoorendonk

Formand for Foreningen Norden i Sydslesvig

Povl Kylling Petersen

Povl Kylling Petersen

Medlem af økonomiudvalget Aabenraa Kommune.

Thomas Frahm

Kulturbüro Stadt Flensburg

Grethe Bay

Grethe Bay

Kunsthistoriker

Thomas Andresen

Næsteformand. Borgmester i Aabenraa Kommune, medlem af kommunalbestyrelsen i Aabenraa siden 2010

Jens Møller

Forskellige bestyrelsesposter

Kontakt

Kontakt os ved at udfylde nedenstående formular.