om kontoret


Nordisk Informationspunkt i Sønderjylland blev åbnet ved årsmødet 1997. To år senere blev det til Nordisk Informationskontor i Sønderjylland / Syslesvig. Kontoret er knyttet til både Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden.

Nordisk Informationskontor har siden oprettelsen i 1997 udbredt kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold. Dette er sket gennem en række aktiviteter i Flensburg og i grænselandet. Kontoretes lokaler ligger på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som vi samarbejder med omkring nordiske arrangementer.

Aktiviteter

Vi forsøger at udbrede kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold via en række aktiviteter i grænselandet.

BIFFEN

Filmklubben Biffen viser årligt 8-10 danske/nordiske film på Flensborghus.

Læsekredse & rejser

Vi tilrettelægger læsekredse i nordisk litteratur, temadage og rejser i Norden.

Litteraturfestival

Vi er initiativtager til litteraturfest.nu – en nordisk, grænseoverskridende litteraturfestival.

Kunstudstillinger

 Vi arrangerer hvert år kunstudstillinger med nordiske kunstnere.

Information & vejledning

Vi informerer om det officielle og frivillige nordiske samarbejde og rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder.

Foredrag og kurser

Vi tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner.

Koncerter

Vi arrangerer jævnligt koncerter med nordiske kunstnere eller med nordisk islæt.

Temadage

Vi arrangerer løbende politiske konferencer og debatmøder med nordisk tema.

Medarbejdere

Ruth Valeur Faber

Projektmedarbejder

Eva Ritter

Daglig leder

Anna Rinne

Studiemedhjælper

Bestyrelse

Svend Kohrt

Formand, formand for Foreningen Norden i Sydslesvig

Anke Spoorendonk

Justits, Kultur og Europa minister i landsregeringen i Kiel

Lise von Seelen

Tidligere MF og medlem af Sydslesvigudvalget. Medlem af bestyrelsen i LOKK og medlem af Etisk Råd.

Thomas Frahm

Kulturel kontor byen Flensborg

Sarah Keppler

Leder af Aktivitetshuset i Norderstraße i Flensborg

Thomas Andresen

Borgmester i Aabenraa Kommune, medlem af kommunalbestyrelsen i Aabenraa siden 2010

Jens Møller

Blandt andet bestyrelsesformand for Museum Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke og den selvejende institution Dybbøl Mølle

Kontakt

Kontakt os ved at udfylde nedenstående formular.