Nordisk Info


Nordisk Info i Sønderjylland/Sydslesvig (NISS) er en selvstændig organisation, som er knyttet til både Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden.

Nordisk Info har til opgave at udbrede kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold og at informere om det nordiske samarbejde. Dette sker gennem en række aktiviteter i Flensburg og i det dansk/tyske grænseland.

Centrale temaer for NISS er

Nordiske kulturprojekter

Nordiske sprog

Bæredygtig udvikling i Norden