Råstof - Nukissat

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Fra den 20.3. til den 4. maj 2019 viser Nordisk Info udstillingen ”Råstof - ung i Grønland” (”Nukissat – Inuusuttut”) på Dansk Centralbibliotek. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk i 2010-2012. Formålet med projektet var at bruge kunst og kultur til lade de unge skabe et øjebliksbillede og en kommentar til, hvordan det er for dem at være ung i Grønland.

Projektet blev gennemført af fotograf og billedkunstner Tina Enghoff og projektleder Anette Molbech. Tina og Anette har oplevet, hvordan de unge under den kunstneriske, kreative proces har åbnet op for en vigtig dialog. En dialog om identitet og kultur, om håb, drømme og en stor menneskelig styrke, som Grønland har brug for i arbejdet med at udvikle landet dynamisk og bæredygtigt.

Under aktiviteterne blev de unges kræfter – vreden, sorgen og smerten – overført til noget konkret fysisk, kunstnerisk og synligt. Det gav de unge en styrke, som kunne bruges til at genopbygge og arbejde fremad snarere end at fastlåse dem i roller som samfundets tabere. De unge har fået redskaber til at styrke deres selvværd ved at fuldføre noget, som er synligt for andre og meningsfuldt for dem selv.

Resultaterne er kendt i Grønland under navnet ”Youth for Future”, der bl.a. blev støttet af Bikuben Fonden og Sermeq Fonden. Projektet fik navnet ”Nukissat – Råstof” i forbindelse med bogudgivelse, udstilling og kulturevent på Nordatlantens Brygge ved Københavns Kulturnat 2014.

For Nordisk Info har udstillingen ”Nukissat – Råstof” været inspiration til at lave et lignende projekt med unge fra nordiske lande. Dette resulterede i projektet ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv”, som Nordisk Infos leder, Eva Ritter, sammen med Tina Enghoff og Anette Molbech har gennemført i Danmark og Nordnorge i 2017-2019. Mens resultaterne fra Danmark tidligere blev vist på Dansk Centralbibliotek, præsenteres nu billeder og tekster både fra produktionshøjskolen Meritten i Rødekro og Alta Videregående Skole i forbindelse med udstillingen ”Nukissat – Råstof”. Projektet ”Nordspor” blev støttet af Nordisk Ministerråd.

Skrevet af Ruth Valeur Faber, 03.04.2019 - 13:49

Flere nyheder

Fra den 17. januar til den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på to skoler i hhv. Danmark og Norge for første gang vist i en fælles udstilling.

Læs mere

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere