Råstof - Nukissat

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Fra den 20.3. til den 4. maj 2019 viser Nordisk Info udstillingen ”Råstof - ung i Grønland” (”Nukissat – Inuusuttut”) på Dansk Centralbibliotek. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk i 2010-2012. Formålet med projektet var at bruge kunst og kultur til lade de unge skabe et øjebliksbillede og en kommentar til, hvordan det er for dem at være ung i Grønland.

Projektet blev gennemført af fotograf og billedkunstner Tina Enghoff og projektleder Anette Molbech. Tina og Anette har oplevet, hvordan de unge under den kunstneriske, kreative proces har åbnet op for en vigtig dialog. En dialog om identitet og kultur, om håb, drømme og en stor menneskelig styrke, som Grønland har brug for i arbejdet med at udvikle landet dynamisk og bæredygtigt.

Under aktiviteterne blev de unges kræfter – vreden, sorgen og smerten – overført til noget konkret fysisk, kunstnerisk og synligt. Det gav de unge en styrke, som kunne bruges til at genopbygge og arbejde fremad snarere end at fastlåse dem i roller som samfundets tabere. De unge har fået redskaber til at styrke deres selvværd ved at fuldføre noget, som er synligt for andre og meningsfuldt for dem selv.

Resultaterne er kendt i Grønland under navnet ”Youth for Future”, der bl.a. blev støttet af Bikuben Fonden og Sermeq Fonden. Projektet fik navnet ”Nukissat – Råstof” i forbindelse med bogudgivelse, udstilling og kulturevent på Nordatlantens Brygge ved Københavns Kulturnat 2014.

For Nordisk Info har udstillingen ”Nukissat – Råstof” været inspiration til at lave et lignende projekt med unge fra nordiske lande. Dette resulterede i projektet ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv”, som Nordisk Infos leder, Eva Ritter, sammen med Tina Enghoff og Anette Molbech har gennemført i Danmark og Nordnorge i 2017-2019. Mens resultaterne fra Danmark tidligere blev vist på Dansk Centralbibliotek, præsenteres nu billeder og tekster både fra produktionshøjskolen Meritten i Rødekro og Alta Videregående Skole i forbindelse med udstillingen ”Nukissat – Råstof”. Projektet ”Nordspor” blev støttet af Nordisk Ministerråd.

Skrevet af Ruth Valeur Faber, 03.04.2019 - 13:49

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere