Projektrapport: Litteraturfestival.nu 2015

Den nordiske grænseoverskridende litteraturfestival blev fra den 16.-19. september 2015 gennemført for 6. gang.

Rapport: Litteraturfest.nu 2015

Den nordiske grænseoverskridende litteraturfestival blev i 2015 gennemført for 6. gang i et samarbejde mellem Nordisk Informationskontor, danske og tyske biblioteker og skoler syd og nord for grænsen, Kulturbüro der Stadt Flensburg og Literaturhaus Schleswig-Holstein i Kiel. Litteraturfest.nu fandt sted d. 16.-19. september 2015.

Til de i alt 11 forfatterlæsninger kom ca. 770 tilskuere. Det var næsten ligeså mange som sidste år, hvor festivalen havde 13 forfatterlæsninger. Til kunstudstillingen GLASKLAR, der blev vist på Dansk Centralbibliotek, kom 866 gæster. Derudover var der et publikum på 45 til en børnebio forestilling. Begge arrangementer var del af festivalprogrammet. I alt havde festivalen dermed et publikumstal på ca. 1700.

I 2015 havde festivalen ikke fokus på et bestemt nordisk land. Til gengæld kunne programmet byde på forfattere fra en bred vifte af nordiske lande: Island (Audur Ava Ólafsdóttir), Sverige (Fredrik Backman), Åland (Ulla-Lena Lundberg) og Danmark (Hanne Bech Hansen og Thomas Rydahl). Vi havde i alt tre kvindelige og to mandelige forfattere på besøg.

Under festivalen turnerede forfatterne i hele grænselandet og optrådte 11 forskellige steder nord og syd for grænsen. Der blev læst på danske og tyske biblioteker samt Literaturhaus Schleswig-Holstein i Kiel. Forfatterne læste også på de to mindretalsgymnasier, Duborg Skolen i Flensborg og A. P. Møller Skolen i Slesvig, samt det danske Gymnasium i Tønder.

De deltagende tyske biblioteker var i år Stadtbibliothek Flensburg og Stadtbibliothek Husum. Deltagende danske biblioteker var Haderslev, Aabenraa og Sønderborg samt Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Sidst nævnte havde to arrangementer, nemlig en fredags-café med to inviterede forfattere og festivalfinalen lørdag den 19. september, som kunne byde på tre forfatterlæsninger.

Der blev læst og fortalt på dansk, svensk og finlandsvensk. Den islandske forfattere kunne forstå dansk, men blev oversat til dansk. Ved arrangementerne til det tyske publikum blev alle forfattere oversat til tysk. Forfatterne havde hver tre arrangementer.

Indbyrdes havde forfatterne god kontakt, og der var i år en særdeles god stemning blandt dem. Under den fælles frokost om fredagen, hvor vi samlede dem på Dansk Centralbibliotek, blev der udvekslet erfaringer og kontakter. Netop dette fremhævede forfatterne som noget vigtigt. En festival er også med til at skabe et vigtigt netværk blandt forfatterne. Derfor gjorde vi en del ud af at skabe gode sociale rammer for forfatterne, hvilket flere efterfølgende har honoreret ved at melde positivt tilbage.

I forbindelse med ”litteraturfest.nu” åbnedes udstillingen GLASKLAR med glaskunstnere fra Danmark og Tyskland. Den danske glaskunstner Karen Lise Krabbe fra Århus fik Tysklands renomerede glaspris i Coburg i 2014. Det blev startskuddet til udstillingen. De andre kunstnere havde også været nomineret til glasprisen: Ned Cantrell, Karen Nyholm, Hartmann Greb, Frank Meurer og Anne Wenzel. Udstillingen blev til i samarbejde med Sydslesvigsk danske Kunstforening. Der kom 115 gæster til åbningen den 3. september 2015. Udstillingen blev vist indtil den 26.09.2015.

For arrangørerne har festivalen betydet et øget samarbejde henover grænsen. Dermed kunne festivalen bidrage til og intensivere det grænseoverskridende kultursamarbejde, som politikerne efterlyser i vores region.

 

Eva Ritter,Leder af Nordisk Informationskontor

Flensborg, d. 07.12.2015

 

 

 

 

Skrevet af Eva Ritter, 05.02.2016 - 21:11

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere