Projektrapport: Litteraturfestival.nu 2015

Den nordiske grænseoverskridende litteraturfestival blev fra den 16.-19. september 2015 gennemført for 6. gang.

Rapport: Litteraturfest.nu 2015

Den nordiske grænseoverskridende litteraturfestival blev i 2015 gennemført for 6. gang i et samarbejde mellem Nordisk Informationskontor, danske og tyske biblioteker og skoler syd og nord for grænsen, Kulturbüro der Stadt Flensburg og Literaturhaus Schleswig-Holstein i Kiel. Litteraturfest.nu fandt sted d. 16.-19. september 2015.

Til de i alt 11 forfatterlæsninger kom ca. 770 tilskuere. Det var næsten ligeså mange som sidste år, hvor festivalen havde 13 forfatterlæsninger. Til kunstudstillingen GLASKLAR, der blev vist på Dansk Centralbibliotek, kom 866 gæster. Derudover var der et publikum på 45 til en børnebio forestilling. Begge arrangementer var del af festivalprogrammet. I alt havde festivalen dermed et publikumstal på ca. 1700.

I 2015 havde festivalen ikke fokus på et bestemt nordisk land. Til gengæld kunne programmet byde på forfattere fra en bred vifte af nordiske lande: Island (Audur Ava Ólafsdóttir), Sverige (Fredrik Backman), Åland (Ulla-Lena Lundberg) og Danmark (Hanne Bech Hansen og Thomas Rydahl). Vi havde i alt tre kvindelige og to mandelige forfattere på besøg.

Under festivalen turnerede forfatterne i hele grænselandet og optrådte 11 forskellige steder nord og syd for grænsen. Der blev læst på danske og tyske biblioteker samt Literaturhaus Schleswig-Holstein i Kiel. Forfatterne læste også på de to mindretalsgymnasier, Duborg Skolen i Flensborg og A. P. Møller Skolen i Slesvig, samt det danske Gymnasium i Tønder.

De deltagende tyske biblioteker var i år Stadtbibliothek Flensburg og Stadtbibliothek Husum. Deltagende danske biblioteker var Haderslev, Aabenraa og Sønderborg samt Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Sidst nævnte havde to arrangementer, nemlig en fredags-café med to inviterede forfattere og festivalfinalen lørdag den 19. september, som kunne byde på tre forfatterlæsninger.

Der blev læst og fortalt på dansk, svensk og finlandsvensk. Den islandske forfattere kunne forstå dansk, men blev oversat til dansk. Ved arrangementerne til det tyske publikum blev alle forfattere oversat til tysk. Forfatterne havde hver tre arrangementer.

Indbyrdes havde forfatterne god kontakt, og der var i år en særdeles god stemning blandt dem. Under den fælles frokost om fredagen, hvor vi samlede dem på Dansk Centralbibliotek, blev der udvekslet erfaringer og kontakter. Netop dette fremhævede forfatterne som noget vigtigt. En festival er også med til at skabe et vigtigt netværk blandt forfatterne. Derfor gjorde vi en del ud af at skabe gode sociale rammer for forfatterne, hvilket flere efterfølgende har honoreret ved at melde positivt tilbage.

I forbindelse med ”litteraturfest.nu” åbnedes udstillingen GLASKLAR med glaskunstnere fra Danmark og Tyskland. Den danske glaskunstner Karen Lise Krabbe fra Århus fik Tysklands renomerede glaspris i Coburg i 2014. Det blev startskuddet til udstillingen. De andre kunstnere havde også været nomineret til glasprisen: Ned Cantrell, Karen Nyholm, Hartmann Greb, Frank Meurer og Anne Wenzel. Udstillingen blev til i samarbejde med Sydslesvigsk danske Kunstforening. Der kom 115 gæster til åbningen den 3. september 2015. Udstillingen blev vist indtil den 26.09.2015.

For arrangørerne har festivalen betydet et øget samarbejde henover grænsen. Dermed kunne festivalen bidrage til og intensivere det grænseoverskridende kultursamarbejde, som politikerne efterlyser i vores region.

 

Eva Ritter,Leder af Nordisk Informationskontor

Flensborg, d. 07.12.2015

 

 

 

 

Skrevet af Eva Ritter, 05.02.2016 - 21:11

Flere nyheder

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Læs mere