I paneldebatten deltog: (fra v.t.h.) Martin Lorenzen, Tove Malloy, John Harald Skum, Anna-Maja Henriksson og Flemming Meyer.

Projektrapport: Konference om Mindretal i Norden

Den 13. november inviterede Sydslesvigsk Vælgerforening og Nordisk Informationskontor til en én-dags konference om nationale mindretal i Norden. Konferencen havde til hensigt at informere om mindretallenes situation i Norden i et europæisk perspektiv.

Rapport: Konference om Mindretal i Norden, 13.11.2015

Den 13. november inviterede Sydslesvigsk Vælgerforening og Nordisk Informationskontor til en én-dags konference om nationale mindretal i Norden. Konferencen havde til hensigt at informere om mindretallenes situation i Norden i et europæisk perspektiv og blev afholdt på Dansk Centralbibliotek.

Faglige oplæg

Til konferencen blev repræsentanter fra to nordiske mindretal og en ekspert i mindretalsspørgsmål inviteret til at holde oplæg om mindretallenes historie, forhold og rettigheder.

Den første taler var John Harald Skum, som præsenterede Samernes situation. Skum er formand for Nordisk Informationskontor i Nord-Norge, formand for Samisk Språksenter i Alta, har været sametingsrepræsentant fra 2001-2009 og tidligere leder af Sameforeningen i Alta. På konferencen fortalte han om samernes historie, politik og rettigheder i Norge.

Derefter var der et oplæg af Anna-Maja Henriksson, tidligere justitsminister og medlem af finlandssvenskernes parti i Finland. Hun kom ind på finlandssvenskernes identitet, sprogpolitikken i Finland og den hverdag, som finlandssvenskerne møder især med henblik på sprogsituationen. Som tredje taler var Prof. Dr. Tove Malloy på programmet. Lederen af mindretals-forskningsinstitut European Centre for Minority Issues (ECMI) fremlagde tal og fakta om de forskellige nordiske mindretal og fortalte om den historiske baggrund og den nuværende udvikling.

Paneldiskussion

Bagefter var der halvanden times tid til en paneldiskussion, hvor også SSWs landsformand Flemming Meyer deltog. Ordstyrer var Martin Lorenzen, generalsekretær for SSW. I diskussionen blev der set kritisk på forskellige løsningstiltag, sammenlignede de forskellige situationer hos hhv. samerne, finlandsvenskerne og det danske mindretal og diskuterede situationen om mindretallene i de øvrige europæiske lande. Som klar forskel til det danske mindretal kunne Anna-Maja Henriksson påpege, at finlandssvenskerne tilhørsforhold er Finland. De har heller ikke et eget flag, ligesom samerne, men bruger det finske flag.

Konklusion

Konklusionen på konferencen var, at det ikke går dårligt med mindretal i grænselandet og Norden, men at det også skyldes mindretallenes indsats for deres rettigheder. Det har ikke været og er ikke altid nemt for mindretallene at blive hørt. Engagement skal fortsætte, da samfundet bliver ved med at ændre sig konstant.

Ved sammenligningen af de forskellige nordiske lande i forhold til deres mindretalspolitik blev Danmark nævnt som det mest restriktive land, mens Norge og Sverige har en mere humanistisk tilgang. Finland har derimod flugt det freds- og sikkerhedspolitiske spor. I Island findes der trods stigende indvandrertal endnu ikke anerkendte nationale mindretal.

Ingen af de nordiske lande har et helt afslappet forhold til nationale mindretal. Og den aktuelle flygtningesituation i Europa resulterede i spørgsmålet, om Norden og Europa en gang i fremtiden vil få nye mindretal.

Efter konferencen blev der givet udtryk for, at det er vigtigt at give mindretallene et forum som dette, hvor der kan udveksles erfaringer. Et klart ønske fra alle deltagere var, at en lignende konference gentages med mulighed for workshops, hvor flere repræsentanter fra mindretal kan mødes og arbejde med konkrete spørgsmål.

Kulturel afslutning

Konferencen blev afsluttet med en nordisk middag af god kvalitet, tilberedt af ejerne af restaurant STYRBÆKS på Fyn. Buffeten tog udgangspunkt i minoritetsråvarer, dvs. oversete råvarer, som ikke er gennemsnitlige råvarer i den gastronomiske verden af grønt, fisk og kød. Så kunne gæsterne bl.a. smage på uldgris, islandsk tang, gamle gulerodssorter og STYRBÆKS version af æblekage på glemte, velsmagende sorter.

Inden maden var der nordisk underholdning med den traditionelle, samiske folkesang ”joik”, præsenteret af Brita Julianne Skum fra Alta.

Der kom ca. 50 gæster til konferencen og den efterfølgende middag. Nordisk Ministerrådet havde bevilliget en støtte på 150.000 kr. til konferencen, hvoraf 105.874kr. blev brugt.

 

Eva Ritter, Leder af Nordisk Informationskontor

Flensborg, d. 07.12.2015

 

Skrevet af Eva Ritter, 05.02.2016 - 21:21

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere