I paneldebatten deltog: (fra v.t.h.) Martin Lorenzen, Tove Malloy, John Harald Skum, Anna-Maja Henriksson og Flemming Meyer.

Projektrapport: Konference om Mindretal i Norden

Den 13. november inviterede Sydslesvigsk Vælgerforening og Nordisk Informationskontor til en én-dags konference om nationale mindretal i Norden. Konferencen havde til hensigt at informere om mindretallenes situation i Norden i et europæisk perspektiv.

Rapport: Konference om Mindretal i Norden, 13.11.2015

Den 13. november inviterede Sydslesvigsk Vælgerforening og Nordisk Informationskontor til en én-dags konference om nationale mindretal i Norden. Konferencen havde til hensigt at informere om mindretallenes situation i Norden i et europæisk perspektiv og blev afholdt på Dansk Centralbibliotek.

Faglige oplæg

Til konferencen blev repræsentanter fra to nordiske mindretal og en ekspert i mindretalsspørgsmål inviteret til at holde oplæg om mindretallenes historie, forhold og rettigheder.

Den første taler var John Harald Skum, som præsenterede Samernes situation. Skum er formand for Nordisk Informationskontor i Nord-Norge, formand for Samisk Språksenter i Alta, har været sametingsrepræsentant fra 2001-2009 og tidligere leder af Sameforeningen i Alta. På konferencen fortalte han om samernes historie, politik og rettigheder i Norge.

Derefter var der et oplæg af Anna-Maja Henriksson, tidligere justitsminister og medlem af finlandssvenskernes parti i Finland. Hun kom ind på finlandssvenskernes identitet, sprogpolitikken i Finland og den hverdag, som finlandssvenskerne møder især med henblik på sprogsituationen. Som tredje taler var Prof. Dr. Tove Malloy på programmet. Lederen af mindretals-forskningsinstitut European Centre for Minority Issues (ECMI) fremlagde tal og fakta om de forskellige nordiske mindretal og fortalte om den historiske baggrund og den nuværende udvikling.

Paneldiskussion

Bagefter var der halvanden times tid til en paneldiskussion, hvor også SSWs landsformand Flemming Meyer deltog. Ordstyrer var Martin Lorenzen, generalsekretær for SSW. I diskussionen blev der set kritisk på forskellige løsningstiltag, sammenlignede de forskellige situationer hos hhv. samerne, finlandsvenskerne og det danske mindretal og diskuterede situationen om mindretallene i de øvrige europæiske lande. Som klar forskel til det danske mindretal kunne Anna-Maja Henriksson påpege, at finlandssvenskerne tilhørsforhold er Finland. De har heller ikke et eget flag, ligesom samerne, men bruger det finske flag.

Konklusion

Konklusionen på konferencen var, at det ikke går dårligt med mindretal i grænselandet og Norden, men at det også skyldes mindretallenes indsats for deres rettigheder. Det har ikke været og er ikke altid nemt for mindretallene at blive hørt. Engagement skal fortsætte, da samfundet bliver ved med at ændre sig konstant.

Ved sammenligningen af de forskellige nordiske lande i forhold til deres mindretalspolitik blev Danmark nævnt som det mest restriktive land, mens Norge og Sverige har en mere humanistisk tilgang. Finland har derimod flugt det freds- og sikkerhedspolitiske spor. I Island findes der trods stigende indvandrertal endnu ikke anerkendte nationale mindretal.

Ingen af de nordiske lande har et helt afslappet forhold til nationale mindretal. Og den aktuelle flygtningesituation i Europa resulterede i spørgsmålet, om Norden og Europa en gang i fremtiden vil få nye mindretal.

Efter konferencen blev der givet udtryk for, at det er vigtigt at give mindretallene et forum som dette, hvor der kan udveksles erfaringer. Et klart ønske fra alle deltagere var, at en lignende konference gentages med mulighed for workshops, hvor flere repræsentanter fra mindretal kan mødes og arbejde med konkrete spørgsmål.

Kulturel afslutning

Konferencen blev afsluttet med en nordisk middag af god kvalitet, tilberedt af ejerne af restaurant STYRBÆKS på Fyn. Buffeten tog udgangspunkt i minoritetsråvarer, dvs. oversete råvarer, som ikke er gennemsnitlige råvarer i den gastronomiske verden af grønt, fisk og kød. Så kunne gæsterne bl.a. smage på uldgris, islandsk tang, gamle gulerodssorter og STYRBÆKS version af æblekage på glemte, velsmagende sorter.

Inden maden var der nordisk underholdning med den traditionelle, samiske folkesang ”joik”, præsenteret af Brita Julianne Skum fra Alta.

Der kom ca. 50 gæster til konferencen og den efterfølgende middag. Nordisk Ministerrådet havde bevilliget en støtte på 150.000 kr. til konferencen, hvoraf 105.874kr. blev brugt.

 

Eva Ritter, Leder af Nordisk Informationskontor

Flensborg, d. 07.12.2015

 

Skrevet af Eva Ritter, 05.02.2016 - 21:21

Flere nyheder

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Læs mere