billede: norden.org

Nyt skoleprojekt om børnerettigheder

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Både i den danske og den tyske presse bliver det diskuteret, at kendskabet til børnekonventionen og børnenes rettigheder er mangelfuldt blandt børn og unge. Med projektet ønsker Nordisk Info at bidrage til at ændre dette. Derudover skal projektet etablere og styrke kontakten mellem mindretalsklasser på tværs af grænsen. Dermed fortsætter Nordisk Infos arbejde med børn og unge.

Projektet tilbydes som et undervisningsforløb over to dage. Ved hvert undervisningsforløb mødes to mindretalsklasser fra hhv. det tyske og det danske mindretal til en workshop med udgangspunkt i nogle af artiklerne fra FNs Børnekonvention. Formidlingen af konventionens indhold tilpasses elevernes alder, så det bliver let forståeligt.

Undervisningen i projektet gennemføres af teaterpædagog og skuespiller Helena Berglund, som allerede har været med i Nordisk Infos foregående skoleprojekt ”Nordiske Naboer”. Helena arbejder med bevægelse, sprog og teater. I hendes workshops lærer eleverne at bruge deres krop og sprog kreativt i tilegnelse af viden. Helenas erfaring er, at den legende og spillende tilgang gør, at børnene tør lidt mere end ellers.

Nordisk Info har til formål at formidle nordisk kultur og det nordiske samarbejde. Tanken ved at arbejde med børnekonventionen er, at borgernes rolle i de nordiske lande er kendetegnet ved medansvar og demokratiforståelse, som baserer på rettigheder – og i øvrigt hænger sammen med pligter. Dette inkluderer også børnenes rettigheder.

Projektet har en finansiering på i alt fem undervisningsforløb, som vil finde sted i løbet af efteråret 2018. Målgruppen er elever fra 4.-6. klasse. Flere informationer kan fås via Nordisk Info, nordisk-info@nordisk-info.de.

 

Projektet støttes af:

KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Deutscher Schul- und Sprachverein

              

                       

Skrevet af Eva Ritter, 08.03.2018 - 13:49

Flere nyheder

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra forskellige nordiske lande.

Læs mere

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Læs mere