billede: norden.org

Nyt skoleprojekt om børnerettigheder

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Både i den danske og den tyske presse bliver det diskuteret, at kendskabet til børnekonventionen og børnenes rettigheder er mangelfuldt blandt børn og unge. Med projektet ønsker Nordisk Info at bidrage til at ændre dette. Derudover skal projektet etablere og styrke kontakten mellem mindretalsklasser på tværs af grænsen. Dermed fortsætter Nordisk Infos arbejde med børn og unge.

Projektet tilbydes som et undervisningsforløb over to dage. Ved hvert undervisningsforløb mødes to mindretalsklasser fra hhv. det tyske og det danske mindretal til en workshop med udgangspunkt i nogle af artiklerne fra FNs Børnekonvention. Formidlingen af konventionens indhold tilpasses elevernes alder, så det bliver let forståeligt.

Undervisningen i projektet gennemføres af teaterpædagog og skuespiller Helena Berglund, som allerede har været med i Nordisk Infos foregående skoleprojekt ”Nordiske Naboer”. Helena arbejder med bevægelse, sprog og teater. I hendes workshops lærer eleverne at bruge deres krop og sprog kreativt i tilegnelse af viden. Helenas erfaring er, at den legende og spillende tilgang gør, at børnene tør lidt mere end ellers.

Nordisk Info har til formål at formidle nordisk kultur og det nordiske samarbejde. Tanken ved at arbejde med børnekonventionen er, at borgernes rolle i de nordiske lande er kendetegnet ved medansvar og demokratiforståelse, som baserer på rettigheder – og i øvrigt hænger sammen med pligter. Dette inkluderer også børnenes rettigheder.

Projektet har en finansiering på i alt fem undervisningsforløb, som vil finde sted i løbet af efteråret 2018. Målgruppen er elever fra 4.-6. klasse. Flere informationer kan fås via Nordisk Info, nordisk-info@nordisk-info.de.

 

Projektet støttes af:

KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Deutscher Schul- und Sprachverein

              

                       

Skrevet af Eva Ritter, 08.03.2018 - 13:49

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere