billede: norden.org

Nyt skoleprojekt om børnerettigheder

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Både i den danske og den tyske presse bliver det diskuteret, at kendskabet til børnekonventionen og børnenes rettigheder er mangelfuldt blandt børn og unge. Med projektet ønsker Nordisk Info at bidrage til at ændre dette. Derudover skal projektet etablere og styrke kontakten mellem mindretalsklasser på tværs af grænsen. Dermed fortsætter Nordisk Infos arbejde med børn og unge.

Projektet tilbydes som et undervisningsforløb over to dage. Ved hvert undervisningsforløb mødes to mindretalsklasser fra hhv. det tyske og det danske mindretal til en workshop med udgangspunkt i nogle af artiklerne fra FNs Børnekonvention. Formidlingen af konventionens indhold tilpasses elevernes alder, så det bliver let forståeligt.

Undervisningen i projektet gennemføres af teaterpædagog og skuespiller Helena Berglund, som allerede har været med i Nordisk Infos foregående skoleprojekt ”Nordiske Naboer”. Helena arbejder med bevægelse, sprog og teater. I hendes workshops lærer eleverne at bruge deres krop og sprog kreativt i tilegnelse af viden. Helenas erfaring er, at den legende og spillende tilgang gør, at børnene tør lidt mere end ellers.

Nordisk Info har til formål at formidle nordisk kultur og det nordiske samarbejde. Tanken ved at arbejde med børnekonventionen er, at borgernes rolle i de nordiske lande er kendetegnet ved medansvar og demokratiforståelse, som baserer på rettigheder – og i øvrigt hænger sammen med pligter. Dette inkluderer også børnenes rettigheder.

Projektet har en finansiering på i alt fem undervisningsforløb, som vil finde sted i løbet af efteråret 2018. Målgruppen er elever fra 4.-6. klasse. Flere informationer kan fås via Nordisk Info, nordisk-info@nordisk-info.de.

 

Projektet støttes af:

KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Deutscher Schul- und Sprachverein

              

                       

Skrevet af Eva Ritter, 08.03.2018 - 13:49

Flere nyheder

Ung i Grønland – fotoudstilling med stærke billeder og tekster

Læs mere

Fra den 17. januar til den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på to skoler i hhv. Danmark og Norge for første gang vist i en fælles udstilling.

Læs mere

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere