NORDSPOR workshop i Alta

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Der var midnatssol og 6 graders varme, da projektteamet fra NORDSPOR kom til Alta i Nordnorge, kun 200 km fra Nordkap. Fra den 11. til den 15. juni skulle  anden del af projektets to workshops gennemføres. Denne gang var det på en offentlig skole, Alta Videregående Skole, med en gruppe på 120 elever.

Den første dag blev de involverede 8 lærere introduceret til ugens program og mål. Både skoleledelsen og lærerne tog varmt imod projektteamet, og takket være deres engagement kunne workshoppen med succes gennemføres med de mange elever.

Eleverne fik tre emner at arbejde med, både vha. fotografier og tekster. Tina Enghoff, som selv er fotograf, gav eleverne tips og inspiration til at arbejde med billeder. Hun opfordrede dem til at prøve noget nyt, at forlade deres "comfort zone" og sagde også, at de ikke nødvendigvis må smile på et billede eller kigge i kameraet.

Anette Molbech, en erfaren tekstforfatter, gjorde det samme med tekster; korte og længere, digte og beskrivelser. Hun gav eksempler fra NORDSPORs første workshop og andre projekter. Eleverne skulle skrive på det sprog, de følte sig mest tryg ved. Det kunne være dialekt, et fremmedsprog eller deres modersmål - som ikke nødvendigvis er norsk, men måske samisk eller et helt andet sprog.

Eleverne skulle arbejde i små grupper på 2-4. Hver dag har de behandlet et emne:

1. portræt/selvportræt

2. et sted (som jeg godt kan lide)

3. venskab

Hver morgen blev resultaterne fra den forgående dag opsamlet og kommenteret og der blev givet flere gode tips til eleverne, som fra dag til dag vovede endnu mere. Billederne og teksterne blev ikke kun uploaded i skoletiden, men også om aftenen indsendte eleverne deres arbejde.

Især teksterne afspejlede den kulturelle mangfoldighed, som fandtes på skolen, som bl.a. har mange samiske elever. Samtidigt gav det sidste emne, venskab, anledning til, at eleverne reflekterede over, hvad gode relationer og venskab betyder. På skolen var der også ca. 10 elever med anden etnisk baggrund, som oplever, at det kan være svært at komme i kontakt med de andre elever eller finde venner pga. deres kultur og sprog.

Alt i alt har projektet været en stor succes og det har været en fornøjelse at arbejde med skolens ledelse, lærere og elever. Projektteamet fra NORDSPOR ser nu frem til at elevernes resultater vises på Alta Museum fra den 11. oktober til den 23. november 2018.

Om projektet skriver en elev:

’Den her uken har vært en riktig flott oplevelse. Jeg har lært super masse og jeg har blitt kjent med mange nye elever som jeg har arbeit med. Jeg har gledet meg til å møte op hver eneste dag, fordi jeg trives så godt med å ta bilder.'

 

Skrevet af Eva Ritter, 23.06.2018 - 22:30

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere