Nordspor udstilling på NIPÅ. foto: Eva Ritter

Nordspor udstilling på Åland

Fra den 17. januar til den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på to skoler i hhv. Danmark og Norge for første gang vist i en fælles udstilling.

Indtil den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). NIPÅ er en kulturinstitution under Nordisk Ministerråd og ligger centralt i Ålands hovedstad Mariehamn.

Projektet Nordspor handler om unges hverdag og drømme i Norden. Unge, som ikke bor i hovedstaderne, men i små bygder eller i Nordens periferi. Under projektets forløb blev elever i alderen 16-25 år fra to skoler i Norden vejledt i at omsætte tanker og følelser gennem en kreativ proces til billeder og tekster.

De to deltagende skoler er produktionshøjskolen Meritten i Rødekro og Alta Videregående Skole i Alta, Nordnorge. På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på de to skoler for første gang vist i en fælles udstilling. Det var tidligere blevet vist lokalt på bibliotekerne i hhv. Aabenraa og Flensborg og på Alta Museum. På udstillingen vises også en kort film om projektet. Filmen samler på en god måde op, hvordan projektet har været, hvilke aktiviteter der har været del af projektet og hvordan der er blevet arbejdet med eleverne på de forskellige skoler.

Billederne og teksterne fra eleverne på Meritten beskriver hverdagen og drømme af en gruppe unge mennesker, som alle har en mængde udfordringer at arbejde med. For mange af disse elever har det været noget helt nyt at udtrykke abstrakte begreber, tanker og følelser gennem figurer, tekster og billeder.

Skolen i Alta har haft mere ressourcestærke elever, og arbejdet i workshopsene forgik mere selvstændigt. Også her giver resultaterne overraskende indblik i de unges liv. Teksterne og billederne har mange forskellige vinkler. Nogle er lette og morsomme, andre har tyngde og dybde. Naturen er meget nærværende i de unges hverdag i Alta og spiller derfor også en stor rolle i deres tekster og billeder.

Teksterne afspejler desuden den sproglige mangfoldighed, som findes på Alta Videregående skole. Der er skrevet på forskelige sprog og dialekter, eftersom skolen har flersproglige elever med forskelige etniske tilhørsforhold udover at være norsk. Dermed har teksterne samtidigt givet indblik i den mangfoldighed, som findes blandt Nordens ungdom.

Det er projektlederen Eva Ritter, der rejste til Åland for at sætte udstillingen op i samarbejde med NIPÅs medarbejdere. Projektet er et eksempel på, hvordan Nordisk Info prøver at forbinde kunst og kultur med nordiske samfundsemner. Projektet og udstillingen på Åland er støttet af Nordisk Ministerråd og NIPÅ.

Skrevet af Eva Ritter, 11.02.2019 - 09:08

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere