NORDISKEnetværk - en ny netværksplatform

Ønsker du bedre oversikt over hva som rører seg i det nordiske organisasjonslivet? I Nordiske Nettverk kan du registrere din organisasjon og finne samarbeidspartnere og muligheter i Norden.

Det nordiske samarbeidet hviler på et prinsipp om et sterkt sivilsamfunn med innflytelse på beslutningsprosessene. Det sterke organisasjonslivet i Norden har blitt internasjonalt fremhevet som en styrke som fostrer høyere sosial kapital og et mer demokratisk samfunnsliv. Men i mylderet av organisasjoner, foreninger, institusjoner og nettverk med nordisk interesse, kan det også være en utfordring for interesserte aktører å skape oversikt over hva som faktisk eksisterer av potensielle partnere og muligheter, der ute.

«Nye kontakter og flere muligheter»
Webportalen Nordiske Nettverk har som målsetning å ta et oppgjør med dette. Ved å føre medborgerorganisasjoner tettere sammen, vil Nordiske Nettverk muliggjøre nordisk samarbeid på en helt ny måte. På webportalen vil det være mulig å:

Registrere din organisasjon, institusjon eller forening og få oversikt over andre aktører.

Finne samarbeidspartnere med lignende interesser og behov.

Synliggjøre din organisasjonen.

Skaffe oversikt over andre sivilsamfunnsaktører med nordisk interesse.

Ideen er at en slik nettverksportal vil gjøre det enklere for organisasjoner å skape synlighet rundt sin egen virksomhet, knytte kontakter med andre relevante aktører, og starte nyttige samarbeid – hvor man kan planlegge konferanser, utarbeide felles politiske uttalelser, eller dele nyheter. Den politiske ungdomskonferansen «Mulighetenes Norden», er et arrangement som hadde sitt utspring i Nordiske Nettverk.

I tillegg til at plattformen ønsker å forbedre samspillet organisasjonene imellom, vil den også forsøke å knytte et sterkere bånd mellom de nordiske beslutningsorganer og den kompetansen som finnes i sivilsamfunnet. Ved å skape en felles plattform Nordiske Nettverk gjøre det lettere for organisasjoner å bli inndradd som rådgivende eller initiativtakende aktører for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Prosjektet Nordiske Nettverk administreres av Foreningene Nordens Forbund (FNF) og er støttet av Nordisk Ministerråd (NMR). Nettsiden til Nordiske Nettverk finner du her, og deres Facebookside kan du finne her.

 

Skrevet af Eva Ritter, 24.03.2016 - 13:05

Flere nyheder

Fra den 11.11. 2016 frem til Nordens Dag 23.03.2016 kører Norden i Skolen "Klimaduellen - Det nordiske Plastkapløb". Klimaduellen er et gratis undervisningskoncept, som i år sætter fokus på problemerne med plastik i naturen.

Læs mere

Mehr als 100 Jahre Erfahrung zur Unterstützung von StartUps – Spice Women*s Entrepreneurship Mentoring Program startet!

Læs mere

Den 4. februar 2016 blev to 4. klasser fra henholdsvis en dansk og en tysk mindretalsskole inviteret til en undervisningsdag på Europa-Universität Flensburg for at lære om mindretallene i grænseregionen.

Læs mere

Nordisk Informationskontor har været på besøg hos De Nordiske Ambassader i Berlin. Formålet var at etablere et kulturelt samarbejde, eftersom Nordisk Ministerråd ønsker at markere Norden i nabo- og grænseregioner, herunder Sydslesvig og Berlin.

Læs mere