NORDISKEnetværk - en ny netværksplatform

Ønsker du bedre oversikt over hva som rører seg i det nordiske organisasjonslivet? I Nordiske Nettverk kan du registrere din organisasjon og finne samarbeidspartnere og muligheter i Norden.

Det nordiske samarbeidet hviler på et prinsipp om et sterkt sivilsamfunn med innflytelse på beslutningsprosessene. Det sterke organisasjonslivet i Norden har blitt internasjonalt fremhevet som en styrke som fostrer høyere sosial kapital og et mer demokratisk samfunnsliv. Men i mylderet av organisasjoner, foreninger, institusjoner og nettverk med nordisk interesse, kan det også være en utfordring for interesserte aktører å skape oversikt over hva som faktisk eksisterer av potensielle partnere og muligheter, der ute.

«Nye kontakter og flere muligheter»
Webportalen Nordiske Nettverk har som målsetning å ta et oppgjør med dette. Ved å føre medborgerorganisasjoner tettere sammen, vil Nordiske Nettverk muliggjøre nordisk samarbeid på en helt ny måte. På webportalen vil det være mulig å:

Registrere din organisasjon, institusjon eller forening og få oversikt over andre aktører.

Finne samarbeidspartnere med lignende interesser og behov.

Synliggjøre din organisasjonen.

Skaffe oversikt over andre sivilsamfunnsaktører med nordisk interesse.

Ideen er at en slik nettverksportal vil gjøre det enklere for organisasjoner å skape synlighet rundt sin egen virksomhet, knytte kontakter med andre relevante aktører, og starte nyttige samarbeid – hvor man kan planlegge konferanser, utarbeide felles politiske uttalelser, eller dele nyheter. Den politiske ungdomskonferansen «Mulighetenes Norden», er et arrangement som hadde sitt utspring i Nordiske Nettverk.

I tillegg til at plattformen ønsker å forbedre samspillet organisasjonene imellom, vil den også forsøke å knytte et sterkere bånd mellom de nordiske beslutningsorganer og den kompetansen som finnes i sivilsamfunnet. Ved å skape en felles plattform Nordiske Nettverk gjøre det lettere for organisasjoner å bli inndradd som rådgivende eller initiativtakende aktører for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Prosjektet Nordiske Nettverk administreres av Foreningene Nordens Forbund (FNF) og er støttet av Nordisk Ministerråd (NMR). Nettsiden til Nordiske Nettverk finner du her, og deres Facebookside kan du finne her.

 

Skrevet af Eva Ritter, 24.03.2016 - 13:05

Flere nyheder

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Læs mere