De Nordiske Ambassader i Berlin. Foto fra: wikipedia

Nordisk Informationskontor i Berlin

Nordisk Informationskontor har været på besøg hos De Nordiske Ambassader i Berlin. Formålet var at etablere et kulturelt samarbejde, eftersom Nordisk Ministerråd ønsker at markere Norden i nabo- og grænseregioner, herunder Sydslesvig og Berlin.

Nordisk Informationskontor i samarbejde med Berlin

Nordisk Informationskontor har været på besøg hos De Nordiske Ambassader i Berlin. Formålet var at etablere et kulturelt samarbejde, eftersom Nordisk Ministerråd ønsker at markere Norden i nabo- og grænseregioner, herunder Sydslesvig og Berlin.

Nordisk Ministerråd er det officielle samarbejdsorgan for de nordiske regeringer. Samarbejdet omfatter også en række organisationer i og uden for Norden, bl. a. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig. På den årlige session i oktober 2015 har Nordisk Ministerrådet besluttet at prioritere arbejdet med Nordens naboregioner. Forslaget om det samlede budget for 2016 åbner op for flerårige projekter hos De Nordiske Ambassader i Berlin og Nordisk Informationskontor i Flensborg.

Informationskontoret har derfor taget initiativ til et samarbejde med De Nordiske Ambassader. Den 21. januar var kontorets formand og leder, Svend Kohrt og Eva Ritter, på besøg i Rauchstraße 1 i Berlin. Her ligger de fem ambassader og deres Fælleshus, hvor der året rundt afholdes arrangementer. Hvert land bidrager til årsprogrammet, og én gang om året er der et fælles nordisk arrangement.

Programmet henvender sig til et tysk publikum og er derfor primært på tysk, enkelte gange også på skandinavisk eller engelsk. ”Det sker, at publikum fra de nordiske lande er overrasket over, at vores arrangementer er på tysk”, forklarede den danske kulturattaché, Birgitte Tovborg Jensen, ”men vores målgruppe er den tyske befolkning. Og det tager vi hensyn til i forhold til sproget.”

Da Nordisk Informationskontor ønsker at inddrage det tyske publikum mere end hidtil, blev der på mødet udvekslet erfaringer med sprog og kommunikation og drøftet muligheder for fælles udstillinger og arrangementer. De Nordiske Ambassader får mange forespørgsler fra kunstnere og vil gerne inddrage byer som Leipzig og Hamburg i deres program – og nu også Flensborg. Ligesom Informationskontoret i Flensborg vil formidle kunstnere og udstillinger til Berlin.

Det er dog ikke kun tyskerne, som er interesseret i nordiske emner. Også i de nordiske lande har man igen fået øje på Tyskland. ”Interessen for tysk og Tyskland stiger”, siger Nina Röhlcke og Narve Solheim fra hhv. den svenske og norske ambassade. Per Erik Veng, dansk presse- og kulturchef, fremhæver, hvor vigtigt det tyske sprog er for deres arbejde. ”Nogle steder kan man godt klare sig på dansk, de fleste steder på engelsk. Men når man virkelig vil opnå noget, skal man kunne begå sig på tysk.” Her har Informationskontoret i Flensborg en klar fordel, da både tysk og dansk er forankret i dagligdagen.

Besøget har været meget givende for alle, og Nordisk Informationskontor har udvidet sit netværk til fordel for arbejdet med nordisk kultur i grænselandet.

Eva Ritter, Nordisk Informationskontor

5. februar. 2016

Skrevet af Eva Ritter, 05.02.2016 - 22:01

Flere nyheder

Fra den 17. januar til den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på to skoler i hhv. Danmark og Norge for første gang vist i en fælles udstilling.

Læs mere

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere