De Nordiske Ambassader i Berlin. Foto fra: wikipedia

Nordisk Informationskontor i Berlin

Nordisk Informationskontor har været på besøg hos De Nordiske Ambassader i Berlin. Formålet var at etablere et kulturelt samarbejde, eftersom Nordisk Ministerråd ønsker at markere Norden i nabo- og grænseregioner, herunder Sydslesvig og Berlin.

Nordisk Informationskontor i samarbejde med Berlin

Nordisk Informationskontor har været på besøg hos De Nordiske Ambassader i Berlin. Formålet var at etablere et kulturelt samarbejde, eftersom Nordisk Ministerråd ønsker at markere Norden i nabo- og grænseregioner, herunder Sydslesvig og Berlin.

Nordisk Ministerråd er det officielle samarbejdsorgan for de nordiske regeringer. Samarbejdet omfatter også en række organisationer i og uden for Norden, bl. a. Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig. På den årlige session i oktober 2015 har Nordisk Ministerrådet besluttet at prioritere arbejdet med Nordens naboregioner. Forslaget om det samlede budget for 2016 åbner op for flerårige projekter hos De Nordiske Ambassader i Berlin og Nordisk Informationskontor i Flensborg.

Informationskontoret har derfor taget initiativ til et samarbejde med De Nordiske Ambassader. Den 21. januar var kontorets formand og leder, Svend Kohrt og Eva Ritter, på besøg i Rauchstraße 1 i Berlin. Her ligger de fem ambassader og deres Fælleshus, hvor der året rundt afholdes arrangementer. Hvert land bidrager til årsprogrammet, og én gang om året er der et fælles nordisk arrangement.

Programmet henvender sig til et tysk publikum og er derfor primært på tysk, enkelte gange også på skandinavisk eller engelsk. ”Det sker, at publikum fra de nordiske lande er overrasket over, at vores arrangementer er på tysk”, forklarede den danske kulturattaché, Birgitte Tovborg Jensen, ”men vores målgruppe er den tyske befolkning. Og det tager vi hensyn til i forhold til sproget.”

Da Nordisk Informationskontor ønsker at inddrage det tyske publikum mere end hidtil, blev der på mødet udvekslet erfaringer med sprog og kommunikation og drøftet muligheder for fælles udstillinger og arrangementer. De Nordiske Ambassader får mange forespørgsler fra kunstnere og vil gerne inddrage byer som Leipzig og Hamburg i deres program – og nu også Flensborg. Ligesom Informationskontoret i Flensborg vil formidle kunstnere og udstillinger til Berlin.

Det er dog ikke kun tyskerne, som er interesseret i nordiske emner. Også i de nordiske lande har man igen fået øje på Tyskland. ”Interessen for tysk og Tyskland stiger”, siger Nina Röhlcke og Narve Solheim fra hhv. den svenske og norske ambassade. Per Erik Veng, dansk presse- og kulturchef, fremhæver, hvor vigtigt det tyske sprog er for deres arbejde. ”Nogle steder kan man godt klare sig på dansk, de fleste steder på engelsk. Men når man virkelig vil opnå noget, skal man kunne begå sig på tysk.” Her har Informationskontoret i Flensborg en klar fordel, da både tysk og dansk er forankret i dagligdagen.

Besøget har været meget givende for alle, og Nordisk Informationskontor har udvidet sit netværk til fordel for arbejdet med nordisk kultur i grænselandet.

Eva Ritter, Nordisk Informationskontor

5. februar. 2016

Skrevet af Eva Ritter, 05.02.2016 - 22:01

Flere nyheder

Hier zeigen wir die vielen schönen Bilder, die wir erhalten haben und weiter an DIE ZEIT geschickt haben, damit sie am Malwettbewerb des Internationalen Kinderkunstmuseums in Oslo teilnehmen können. Ein großes Dankeschön an Hugo, Friederike, Alina, Bosse, Sofia, Luka, Nick, Anna, Nick, Svea, Jarik, Jan, Mieke und Laila für ihre tollen Kunstwerke!

Læs mere

Bliv nyt medlem af Foreningen Norden - Sydslesvig Afdeling og vind flotte præmier.

Læs mere
27. apr 2017

Få dit billede på museet for børnekunst i Oslo

Læs mere

Alle var enige: "Det vil vi gerne have igen næste år!".

Læs mere