Lederen af Nordisk Info, Eva Ritter, med institutleder Marie Sterte (th) og lektor Sara Hyltén-Cavallius (tv) foran Linnéuniversitetet i Växjö. [Foto: E. Ritter]

Nordisk Info tegner samarbejdsaftale med Linnéuniversitetet i Sverige

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Fra april til juni 2018 var lederen af Nordisk Info, Eva Ritter, gæst på Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige. Formålet med opholdet har været at styrke Nordisk Infos nordiske netværk og faglige kompetencer.

I forbindelse med Nordisk Infos satsning af projekter med børn, unge og bæredygtig udvikling havde Eva Ritter etableret en kontakt til Institutionen för Design på Linnéuniversitetet i Småland. Instituttet arbejder med design som værktøj for bæredygtige løsninger, og netop kommunikation og formidling spiller herved en central rolle. For Nordisk Info, som ligeledes arbejder med kommunikation og formidling af informationer, var dette et interessant aspekt.

Desuden var Professor Mathilda Tham og Lektor Sara Hyltén-Cavallius meget interesseret i Nordisk Infos idéer om at inddrage børne- og ungeperspektivet i en bæredygtig udvikling af lokale samfund. De to forskere er selv ledere af projektet ”Småland Living Lab”, som arbejder med lokale interesseorganisationer, inviterer til workshops og hjælper borgerne og virksomheder i Småland med at omsætte deres bæredygtige idéer til virkeligheden.

Under sit ophold på Linnéuniversitetet har Eva Ritter udført sit daglige arbejde for Nordisk Info. Derudover kunne hun deltage i forskellige workshops og seminarer på instituttet. Tiden blev også brugt til at knytte nye kontakter, både på instituttet og uden for universitetet. Helt konkret er det to skoler i hhv. Älmhult Kommune og Alvesta Kommune, som Eva Ritter har udviklet projektidéer med. I begge projekter skal Institutionen för Design være projektpartner. Det ene projekt skal handle om identitet og integration af internationale elever i det lokale samfund, det andet har til formål at inddrage børn som aktører i lokal udvikling. Sidstnævnte gennemføres også på en skole i Kolding Kommune, Danmark, og Aalborg Universitet som tillige er projektpartner.

Opholdet har givet Eva Ritter mulighed for at lære den svenske kultur og dagligdag nærmere at kende og har styrket forståelsen for nabosprog, som er Nordisk Infos tredje fokusområde. Med kun to timer i Snabbtåget til København blev placeringen i Småland udnyttet til forskellige møder med nordiske projektpartnere og Foreningen Nordens Forbund i Danmark.

Når Eva Ritter vender hjem efter tre måneder i Sverige har det været en berigelse for kontoret på mange måder. Hun kommer hjem med nye kontakter, ny viden, nye projektidéer og en samarbejdsaftale, som hun har tegnet med institutlederen Marie Sterte. Aftalen går ud på at iværksætte fælles projekter, som forener partnernes kompetencer, at holde kontakt via gensidige besøg samt at udveksle ekspertise ved at gennemføre workshops og seminarer hos hinanden.

Skrevet af Eva Ritter, 25.06.2018 - 12:53

Flere nyheder

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Læs mere

Fra den 17. januar til den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på to skoler i hhv. Danmark og Norge for første gang vist i en fælles udstilling.

Læs mere

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere