Lederen af Nordisk Info, Eva Ritter, med institutleder Marie Sterte (th) og lektor Sara Hyltén-Cavallius (tv) foran Linnéuniversitetet i Växjö. [Foto: E. Ritter]

Nordisk Info tegner samarbejdsaftale med Linnéuniversitetet i Sverige

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Fra april til juni 2018 var lederen af Nordisk Info, Eva Ritter, gæst på Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige. Formålet med opholdet har været at styrke Nordisk Infos nordiske netværk og faglige kompetencer.

I forbindelse med Nordisk Infos satsning af projekter med børn, unge og bæredygtig udvikling havde Eva Ritter etableret en kontakt til Institutionen för Design på Linnéuniversitetet i Småland. Instituttet arbejder med design som værktøj for bæredygtige løsninger, og netop kommunikation og formidling spiller herved en central rolle. For Nordisk Info, som ligeledes arbejder med kommunikation og formidling af informationer, var dette et interessant aspekt.

Desuden var Professor Mathilda Tham og Lektor Sara Hyltén-Cavallius meget interesseret i Nordisk Infos idéer om at inddrage børne- og ungeperspektivet i en bæredygtig udvikling af lokale samfund. De to forskere er selv ledere af projektet ”Småland Living Lab”, som arbejder med lokale interesseorganisationer, inviterer til workshops og hjælper borgerne og virksomheder i Småland med at omsætte deres bæredygtige idéer til virkeligheden.

Under sit ophold på Linnéuniversitetet har Eva Ritter udført sit daglige arbejde for Nordisk Info. Derudover kunne hun deltage i forskellige workshops og seminarer på instituttet. Tiden blev også brugt til at knytte nye kontakter, både på instituttet og uden for universitetet. Helt konkret er det to skoler i hhv. Älmhult Kommune og Alvesta Kommune, som Eva Ritter har udviklet projektidéer med. I begge projekter skal Institutionen för Design være projektpartner. Det ene projekt skal handle om identitet og integration af internationale elever i det lokale samfund, det andet har til formål at inddrage børn som aktører i lokal udvikling. Sidstnævnte gennemføres også på en skole i Kolding Kommune, Danmark, og Aalborg Universitet som tillige er projektpartner.

Opholdet har givet Eva Ritter mulighed for at lære den svenske kultur og dagligdag nærmere at kende og har styrket forståelsen for nabosprog, som er Nordisk Infos tredje fokusområde. Med kun to timer i Snabbtåget til København blev placeringen i Småland udnyttet til forskellige møder med nordiske projektpartnere og Foreningen Nordens Forbund i Danmark.

Når Eva Ritter vender hjem efter tre måneder i Sverige har det været en berigelse for kontoret på mange måder. Hun kommer hjem med nye kontakter, ny viden, nye projektidéer og en samarbejdsaftale, som hun har tegnet med institutlederen Marie Sterte. Aftalen går ud på at iværksætte fælles projekter, som forener partnernes kompetencer, at holde kontakt via gensidige besøg samt at udveksle ekspertise ved at gennemføre workshops og seminarer hos hinanden.

Skrevet af Eva Ritter, 25.06.2018 - 12:53

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere