Nordiska Folkhögskolans bestyrelse den 17.6. 2019 i Kungälv. På billedet ses fra v.t.h.: Lars Sigve Meling (Norge) (næstformand), Eva Ritter (Danmark/Sydslesvig), Johan Holmberg (repræsentant Kungälv Kommune), Lennart Kristiansson (Sverige), Gunilla Carlsson (Sverige), Henrik Huldén (Finland), Inuk Jørgensen (lærere og personalerepræsentant), Gilbert Olsson (Sverige), Karin Langeland (rektor), Per-Olof Tång (Sverige), Lene Rachel Andersen (Danmark), Ulla Linton (Sverige), Simon Berglind (studenderepræsentant), Svante Grogarn (vicerektor).

Nordisk Info i bestyrelsen af Nordiska Folkhögskola

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra forskellige nordiske lande.

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de nordiske lande – og nu altså også fra Sydslesvig. Den 17. juni var det første bestyrelsesmøde efter valget på Föreningen Nordiska Folkhögskolans årsmøde i april måned.

Nordiska Folkhögskolan blev grundlagt i 1949. Den er ligesom Foreningen Norden (fra 1919), en reaktion på en tid med verdenskrig og lukkede grænser. Formålet var at skabe en folkehøjskole, som er åben for alle unge mennesker i Norden. I skolens hverdag og i undervisningen kan man derfor træffe de nordiske sprog dansk, svensk og norsk, alt efter lærerenes sproglige baggrund. Det er ønsket, at en vis andel af eleverne kommer fra andre nordiske lande end Sverige. Faktisk er der lige nu en tidligere elev fra Duborg Skolen, som går på filmlinjen.

Ud over den almindelige linje for grundskole- og gymnasiekompetencer tilbyder skolen profillinjer inden for foto & film, sång & scen, teater og ord & bild.

Skolens opgave blev ved etableringen defineret som ”att aktualisera nordiska värderingar såsom öppenhet, frihet og demokratiska rättigheder” (at aktualisere nordiske værdier såsom åbenhed, frihed og demokratiske rettigheder). Denne opgave er fortsat vigtigt. Et udvalg i bestyrelsen arbejder derfor med at udvikle skolens nordiske profil. Her vil også Nordisk Infos kompetencer inddrages.

Næste bestyrelsesmøde bliver i slutningen af august. I forlængelsen deltager Nordiskas bestyrelse i et kursus om bestyrelsesarbejde.

Skrevet af Eva Ritter, 27.06.2019 - 09:31

Flere nyheder

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Læs mere