Nordiska Folkhögskolans bestyrelse den 17.6. 2019 i Kungälv. På billedet ses fra v.t.h.: Lars Sigve Meling (Norge) (næstformand), Eva Ritter (Danmark/Sydslesvig), Johan Holmberg (repræsentant Kungälv Kommune), Lennart Kristiansson (Sverige), Gunilla Carlsson (Sverige), Henrik Huldén (Finland), Inuk Jørgensen (lærere og personalerepræsentant), Gilbert Olsson (Sverige), Karin Langeland (rektor), Per-Olof Tång (Sverige), Lene Rachel Andersen (Danmark), Ulla Linton (Sverige), Simon Berglind (studenderepræsentant), Svante Grogarn (vicerektor).

Nordisk Info i bestyrelsen af Nordiska Folkhögskola

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra forskellige nordiske lande.

Nordisk Infos leder Eva Ritter er blevet valgt til bestyrelsen af Nordiska Folkhögskolan i Kungälv ved Göteborg. Skolen har en nordisk profil. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de nordiske lande – og nu altså også fra Sydslesvig. Den 17. juni var det første bestyrelsesmøde efter valget på Föreningen Nordiska Folkhögskolans årsmøde i april måned.

Nordiska Folkhögskolan blev grundlagt i 1949. Den er ligesom Foreningen Norden (fra 1919), en reaktion på en tid med verdenskrig og lukkede grænser. Formålet var at skabe en folkehøjskole, som er åben for alle unge mennesker i Norden. I skolens hverdag og i undervisningen kan man derfor træffe de nordiske sprog dansk, svensk og norsk, alt efter lærerenes sproglige baggrund. Det er ønsket, at en vis andel af eleverne kommer fra andre nordiske lande end Sverige. Faktisk er der lige nu en tidligere elev fra Duborg Skolen, som går på filmlinjen.

Ud over den almindelige linje for grundskole- og gymnasiekompetencer tilbyder skolen profillinjer inden for foto & film, sång & scen, teater og ord & bild.

Skolens opgave blev ved etableringen defineret som ”att aktualisera nordiska värderingar såsom öppenhet, frihet og demokratiska rättigheder” (at aktualisere nordiske værdier såsom åbenhed, frihed og demokratiske rettigheder). Denne opgave er fortsat vigtigt. Et udvalg i bestyrelsen arbejder derfor med at udvikle skolens nordiske profil. Her vil også Nordisk Infos kompetencer inddrages.

Næste bestyrelsesmøde bliver i slutningen af august. I forlængelsen deltager Nordiskas bestyrelse i et kursus om bestyrelsesarbejde.

Skrevet af Eva Ritter, 27.06.2019 - 09:31

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere