Leg var en del af undervisningen. (Foto: Regionskontor, Tim Riediger)

Mindretal og nordiske grænser

Den 4. februar 2016 blev to 4. klasser fra henholdsvis en dansk og en tysk mindretalsskole inviteret til en undervisningsdag på Europa-Universität Flensburg for at lære om mindretallene i grænseregionen.

Nordisk Informationskontor, Regionskontor og Europauniversitet Flensburg var fælles om et projekt for elever fra mindretalsskoler nord og syd for grænsen. Formålet med projektet var, at skolebørn i mindretalsskoler oplever at blive undervist sammen, at de får historisk viden om grænseregionen og at de kan udveksle erfaringer om det at indgå i nationale og kulturelle mindretal.

Elever fra Förde Schule i Gråsten og Hiort Lorenzen Skole i Slesvig deltog den 4. februar i en undervisningsdag på universitetet i Flensborg. To master studerende i dansk under ledelsen af Apl.-Prof. Dr. Ivy Møller-Christensen havde planlagt og gennemført undervisningsdagen med skolebørnene.

Selve undervisningsdagen bestod for det første af en vidensdel, hvor eleverne skulle arbejde med baggrunden for, at der findes mindretal i grænselandet (Treårskrigen, 1864 og 1920-afstemningen etc.). Deruodver handlede dagen også om erfaringsudveksling i relation til det at indgå i en mindretalssammenhæng. Undervisningen foregik på dansk.

Skrevet af Eva Ritter, 09.02.2016 - 21:27

Flere nyheder

Råstof - ung i Grønland. Fotoudstilling med stærke billeder og tekster. Udstillingen består af tekster og kæmpe fotografier, der blev skabt af unge i Grønland som del af et kunstnerisk kreativt projekt. Projektet blev gennemført i byerne, Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.

Læs mere

Fra den 17. januar til den 14. februar vises resultaterne af Nordisk Infos projekt ”Nordspor – på sporet af Nordens ungdomsliv” på Nordens Institut på Åland (NIPÅ). På NIPÅs galleri blev resultaterne fra workshops på to skoler i hhv. Danmark og Norge for første gang vist i en fælles udstilling.

Læs mere

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere