Leg var en del af undervisningen. (Foto: Regionskontor, Tim Riediger)

Mindretal og nordiske grænser

Den 4. februar 2016 blev to 4. klasser fra henholdsvis en dansk og en tysk mindretalsskole inviteret til en undervisningsdag på Europa-Universität Flensburg for at lære om mindretallene i grænseregionen.

Nordisk Informationskontor, Regionskontor og Europauniversitet Flensburg var fælles om et projekt for elever fra mindretalsskoler nord og syd for grænsen. Formålet med projektet var, at skolebørn i mindretalsskoler oplever at blive undervist sammen, at de får historisk viden om grænseregionen og at de kan udveksle erfaringer om det at indgå i nationale og kulturelle mindretal.

Elever fra Förde Schule i Gråsten og Hiort Lorenzen Skole i Slesvig deltog den 4. februar i en undervisningsdag på universitetet i Flensborg. To master studerende i dansk under ledelsen af Apl.-Prof. Dr. Ivy Møller-Christensen havde planlagt og gennemført undervisningsdagen med skolebørnene.

Selve undervisningsdagen bestod for det første af en vidensdel, hvor eleverne skulle arbejde med baggrunden for, at der findes mindretal i grænselandet (Treårskrigen, 1864 og 1920-afstemningen etc.). Deruodver handlede dagen også om erfaringsudveksling i relation til det at indgå i en mindretalssammenhæng. Undervisningen foregik på dansk.

Skrevet af Eva Ritter, 09.02.2016 - 21:27

Flere nyheder

FashionForest legatet er nu åbent for ansøgere. Sydslesvigske studerende og andre, som brænder for at studere, forske eller arbejde med et projekt på praktisk eller teoretisk niveau i et af de nordiske lande opfordres til at søge.

Læs mere

Fra april til juni var lederen af Nordisk Info gæst på Linnéuniversitetet i Sverige. Formålet med opholdet var at styrke kontorets nordiske netværk og faglige kompetencer. Resultatet blev en samarbejdsaftale om fælles projekter, seminarer og workshops.

Læs mere

I uge 24 har projektet NORDSPOR gennemført en workshop i Alta, hvor 120 elever fra Alta Videregående Skole deltog. De har arbejdet med fotografier og tekster. Resultaterne vises på Alta Museum i november 2018.

Læs mere

Nordisk Info starter et nyt skoleprojekt med elever fra det danske og det tyske mindretal. Projektet går ud på at skabe en større bevidsthed hos unge om FNs børnekonvention.

Læs mere