Leg var en del af undervisningen. (Foto: Regionskontor, Tim Riediger)

Mindretal og nordiske grænser

Den 4. februar 2016 blev to 4. klasser fra henholdsvis en dansk og en tysk mindretalsskole inviteret til en undervisningsdag på Europa-Universität Flensburg for at lære om mindretallene i grænseregionen.

Nordisk Informationskontor, Regionskontor og Europauniversitet Flensburg var fælles om et projekt for elever fra mindretalsskoler nord og syd for grænsen. Formålet med projektet var, at skolebørn i mindretalsskoler oplever at blive undervist sammen, at de får historisk viden om grænseregionen og at de kan udveksle erfaringer om det at indgå i nationale og kulturelle mindretal.

Elever fra Förde Schule i Gråsten og Hiort Lorenzen Skole i Slesvig deltog den 4. februar i en undervisningsdag på universitetet i Flensborg. To master studerende i dansk under ledelsen af Apl.-Prof. Dr. Ivy Møller-Christensen havde planlagt og gennemført undervisningsdagen med skolebørnene.

Selve undervisningsdagen bestod for det første af en vidensdel, hvor eleverne skulle arbejde med baggrunden for, at der findes mindretal i grænselandet (Treårskrigen, 1864 og 1920-afstemningen etc.). Deruodver handlede dagen også om erfaringsudveksling i relation til det at indgå i en mindretalssammenhæng. Undervisningen foregik på dansk.

Skrevet af Eva Ritter, 09.02.2016 - 21:27

Flere nyheder

Corona-pandemien påvirker skolernes undervisning. Fra den ene dag til den anden manglede den personlige kontakt mellem lærere og elever. I diskussionen af tekniske løsninger for undervisningen bliver elevernes psykologiske velvære ofte overset. I det følgende skal denne situation betragtes i lyset af de mål, som uddannelse for bæredygtig udvikling står for.

Læs mere

I de nordiske lande implementeres forskellige tiltag for at indskrænke spredningen af corona-virussen Sars-CoV-2. Situationen håndteres ikke éns, og forudsætningerne er heller ikke éns i de forskellige dele af Norden. En særlig status har den arktiske region med dens små lokalsamfund. Mens der i metropoler kæmpes for at reducere kontakten menneskerne imellem til et minimum, er udfordringerne i Arktis anderledes. I det følgende beskrives situationen for de samiske og de grønlandske samfund og de muligheder, som eksperter ser for et cirkumpolart samarbejde i sundhedssektoren.

Læs mere

Byerne vokser, og presset på arealer bliver større. I byplanlægningen er det derfor ikke sjældent børnenes perspektiv, som bliver nedprioriteret først. Sådan har det ikke altid været.

Læs mere

Udstillingen NORDISK KUNST NU, som vises i anledningen af Foreningen Nordens 100-årige jubilæum, blev åbnet den 5.9.2019. Alle fem nordiske kunstnere var til stedet. Ikke mindst derfor har der på ferniseringen og allerede i dagene forinden været en særlig nordisk stemning i udstillingslokalerne.

Læs mere