"Nordiske Naboer" i skolen

Nordisk Informationskontor gennemfører i 2017/18 et skoleprojekt med 4.-6. klasses elever fra mindretalsskoler. Projektet byder på et kunstnerisk, kreativt undervisningsforløb.

Nordisk Informationerkontor ønsker at formidle viden om de nordiske lande til elever i grænselandens mindretalsskoler. Eleverne er sammen på tværs af sproglige og kulturelle grænser. De bliver sat i en nordisk kontekst, hører nordiske sprog og får mere viden om de nordiske nabolande. Samtidigt skal projektet bidrage til at formidle kreative undervisningsmetoder til lærere i grænselandet.

Målgruppen er elever fra 4.-6. klassetrin fra danske og tyske mindretalsskoler samt deres lærere.

Elever fra hhv. det tyske og det danske mindretal mødes og ser forestillingen "Norden Runt" af den svenske teaterpædagog og skuespiller Helena Berglund og sangeren Anna Kruse. Forestillingen er en musikalsk rundrejse i de nordiske områder. Eleverne får historier, musik og oplevelser fra alle nordiske hjørner samt smagsprøver på de nordiske sprog. Efter forestillingen deltager eleverne sammen i en workshop. I workshoppen arbejdes bl.a. med bevægelse og enkle iscenesættelser på tværs af klasserne.

Undervisningen tilbydes 10 gange i skoleåret 2017/18. Efter de første 5 workshops evalueres erfaringerne, og undervisningen gentages i forår 2018 i en revideret form med yderligere 5 klassepar.

Eleverne mødes på hhv. Dansk Centralbibliotek i Flensborg og Bov Bibliotek.

De skabende kunstnere, H.B. og A.K, siger:

Vi lever i en tid, hvor der er behov for at vi kan møde det fremmede og ukendte med åbenhed og mod. Det er vigtigere end nogensinde, at vi lærer at lytte til hinanden og prøver at forstå hinanden, selv om vi taler forskellige sprog. Vi vil gerne vække en interesse hos de unge for andre kulturer og sprog, gennem at få dem til at turde lege med og prøve fremmede sprog, og skabe refleksion omkring hvordan og hvad vi kommunikerer. Gennem det at være aktiv og medskabende, mener vi, at disse oplevelser bliver mere kropsligt forankret, end hvis eleverne er passive tilskuere. Forhåbentlig bidrager vi til en erkendelse af, at sproglige og kulturelle forskelle ikke er en forhindring for interaktion, og til at give mod til at kaste sig ud i interaktion på tværs af sprog.

De deltagende skoler er:

Förde-Schule Gravenstein, Deutsche Privatschule Pattburg, Deutsche Schule Rothenkrug, Ludwig-Andresen-Schule Tondern.

Trene Skole Tarp, Skovlund-Valsbøl Skole, Lyksborg Skole, Bøl/Strukstrup Danske Skole, Risem Schölj/Risum Skole, Nibøl Danske Skole, Husby Danske Skole, Sørup Danske Skole.

 

Projektet kan gennemføres takket være den finansielle støtte fra:

Kurskultur (Interreg)

Slesvigsk Samfunds Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond (Danfoss)

De Piper-Backhauske Legater

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

I efterår 2018 inviterer Nordisk Info skoleklasser fra det danske og det tyske mindretal til fælles workshops om FN børnekonventionen. [AFSLUTTET]

Læs mere

Projektet sætter ungdomskulturen i Nordens yderområder i centrum. I en kreativ proces bliver unge i alderen 16-25 år medskabere af et autentisk portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet.

Læs mere
Skrevet af Anonym, 22.04.2017 - 12:15