Foto: Magnus Fröderberg/norden.org.

Mellemfolkeligt samarbejde

Tætte og ofte uformelle relationer mellem nordiske statsborgere er grundlaget for den nordiske solidaritet. Disse bånd er en forudsætning for succes, også i forhold til det officielle samarbejde.

Nordiske lande har til en vis grad en fælles historie. Alliancer blev indgået og opløst, krige blev udkæmpet og forsoninger blev forseglet. I dag er de nordiske lande en stabil del af verden, og mange har knyttet familiære, kollegiale og venskabelige bånd på tværs af grænserne. Denne uformelle kontakt har resulteret i et frivilligt nordisk organisationsliv med diverse samarbejdsorganer.

Foreningerne Nordens Forbund er en paraplyorganisation med nationale foreninger i alle de nordiske lande.

I Sydslesvig og Sønderjylland findes forskellige lokale afdelinger af Foreningen Norden i Danmark. Foreningen Norden i Sydslesvig har f.eks kontor i Flensborg. Foreningenerne Nordens Forbund og de lokale afdelinger engagerer især i opgaver, der ikke er reguleret af regeringen, som f.eks. skole udveksling, venskabsbyer, kulturelle udvekslinger og arbejde for øget forståelse af de nordiske nabolande.

Med sine støtteordninger for kulturelt samarbejde er Nordisk Kulturfond blandt de største aktører i de nordiske lande, som fremmer samarbejdet folk til folk. Fonden støtter en bred vifte kulturaktiviteter og med børn og unge, samt nye Nordboere som prioriterede områder. Der findes flere nordiske midler til samarbejde, hvor organisationer, skoler og enkeltpersoner kan ansøge om fælles aktiviteter.

Det nordiske samarbejde er politisk, økonomisk og kulturelt forankret gennem Ministerrådet, Nordisk Råd og deres organisationer. Samarbejdet er baseret på Helsingsforsaftalen fra 1962.

Læs mere
Skrevet af Anonym, 19.10.2015 - 14:02