Norden und EU. Foto: Johannes Jansson/norden.org

Det officielle samarbejde

Det nordiske samarbejde er politisk, økonomisk og kulturelt forankret gennem Ministerrådet, Nordisk Råd og deres organisationer. Samarbejdet er baseret på Helsingsforsaftalen fra 1962.

Det nordiske samarbejde er en af ​​verdens mest omfattende regionale samarbejder. Det omfatter Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge, samt de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland.

Helsingsforsaftalens princip er, at en fælles nordisk strategi i en række områder i samfundet har en større effekt end landenes individuelle indsats. Pasfrihed, et frit arbejdsmarked og det offentlige velfærdssystem bidrager til at gøre Norden til en dynamisk og attraktiv region.

Nordisk Råd blev etableret i 1952 som et forum for parlamentarikerne i Norden. Rådet tager politiske initiativer og har en rådgivende, opfølgende og katalytisk rolle. Rådet tager politiske initiativer og har en rådgivende, opfølgende og katalytisk rolle. Rådet har 87 medlemmer, der afspejler nationalforsamlingernes parlamentariske sammensætning. Danmark har 16 medlemmer. Formandskabet roterer mellem de nordiske lande. Nordisk Råds præsident vælges for et år ad gangen. Formandskabet roterer mellem landene efter en bestemt ordning.

Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: en litteraturpris, en pris for børne- og ungdomslitteratur, en musikpris, en filmpris og en miljøpris.

Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som de nordiske regeringers officielle kontaktorgan. Samarbejdsministrene leder i praksis ministerrådet, hvor arbejdet omfatter de fleste samfundsområder. Formandskabet i Nordisk Ministerråd roterer mellem de fem nordiske lande i en fast rækefølge, som begynder med Danmark og derefter Finland, Norge, Sverige og Island.

Nordisk ministerråds og Nordisk råds sekretariater er co-beliggende i København.

 

Tætte og ofte uformelle relationer mellem nordiske statsborgere er grundlaget for den nordiske solidaritet. Disse bånd er en forudsætning for succes, også i forhold til det officielle samarbejde.

Læs mere
Skrevet af Anonym, 19.10.2015 - 14:02