Ansøgningsfrister for støttemuligheder

Mandag
01oktober
1. oktober 2018
 • Det Nordiske Afrikainstitut: studielegater

  Det Nordiske Afrikainstituts studielegater giver studerende, journalister og forfattere til kursuslitteratur fra nordiske universiteter mulighed for at tilbringe en måned i Uppsala og drage nytte af ressourcerne på instituttets bibliotek.
 • Fondet for dansk-svensk samarbejde

  Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.
 • Den Grønlandske Fond

  Fondens formål er at yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og Danmark, bland andet ved støtte til rejser til og fra Grønland, tilskud til kulturelle og sociale institutioner, til udgivelse af tidsskrifter, bøger samt til film. Uddelinger foretages én gang om året.
Mandag
08oktober
8. oktober 2018
 • NORDBUK: Tilskud til projekter og organisationssamarbejde

  NORDBUK støtter børn og unges egne projekter og organisering og har oprettet et program, som administreres af Kulturkontakt Nord, til formålet.
Mandag
15oktober
15. oktober 2018
 • Fondet for dansk-islandsk samarbejde

  Fondet for dansk-islandsk samarbejde har som formål at bidrage til forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Island og har en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprogs position på Island. Fondet støtter blandt andet videnskabeligt arbejde af interesse for begge lande, faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer, skolerejser og udveksling af gæstespil og kunstudstillinger. Både organisationer og enkeltpersoner kan søge om støtte.
Mandag
22oktober
22. oktober 2018
 • Kulturkontakt Nord: Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

  Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur er åbent for professionelle kunstnere, producenter og kulturaktører fra alle sektorer inden for kunst- og kulturområdet i de nordiske og baltiske lande. Programmet bevilger støtte til mobilitet for enkeltpersoner, netværksopbygning for kulturaktører samt støtte til residenscentre.
Onsdag
31oktober
31. oktober 2018
 • Nordic Master Program

  Via Nordic Master Program kan videregående uddannelsesinstitutioner i Norden søge om udviklingsmidler på op til 1,5 millioner DKK pr. projekt som sigter mod at udvikle Nordic Master Program.
Lørdag
01december
1. december 2018
 • Legater fra den islandske regering: studier i islandsk som andetsprog

  Det islandske ministerium for uddannelse, videnskab og kultur uddeler årligt en række legater til studier i islandsk som andetsprog ved Islands universitet i Reykjavik. Legaterne er tiltænkt personer som studerer moderne islandsk. De studerende skal desuden have et forhåndskendskab til islandsk som svarer til kravene for BA-studier i islandsk som andetsprog. Kandidater under 35 år vil som udgangspunkt blive foretrukket.
Fredag
01februar
1. februar 2019
 • Fondet for dansk-svensk samarbejde

  Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.
Fredag
15februar
15. februar 2019
 • Det Letterstedtske Selskab

  Det Letterstedtske Selskab uddeler primært bevillinger til videnskabeligt arbejde med henblik på sammenlignende forskning i fænomener i de nordiske lande, gæstebesøg for nordiske forskere i andre nordiske lande, afholdelse af konferencer og seminarer af nordisk interesse, trykning af publikationer af nordisk interesse samt til indkøb af litteratur eller andre effekter i nordisk orienterede institutioner. Privatpersoner kan søge om støtte til studierejser til andre nordiske lande hos en af de fem nationale afdelinger.