Ansøgningsfrister for støttemuligheder

Mandag
30april
30. april 2018
 • Finlands Akademi: Videnskabelig forskning

  Finlands Akademi yder støtte til videnskabelig forskning af den højeste kvalitet. Akademiet har to primære ansøgningsrunder: en i april og en i september. Akademiets internationale udbud kan også være åbne på andre tidspunkter.
Tirsdag
01maj
1. maj 2018
 • Fondet for dansk-svensk samarbejde

  Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.
 • Forbundsfonden ved Islands universitet: Rejsestøtte

  Forbundsfonden giver støtte til rejser for universitetets lærere og andre ved universitetet ansatte forskere, som vil deltage i internationale konferenser og forskningsprojekter. Fondens formål er at styrke den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, gennem at støtte udgivelse af forskning og videnskab som berører begge lande, eller hvert land for sig.
Onsdag
02maj
2. maj 2018
 • Nordisk Kulturfond: projektstøtte

  Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, som omfatter både professionelle og amatører. Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles.
Torsdag
03maj
3. maj 2018
 • NORDBUK: Tilskud til projekter og organisationssamarbejde

  NORDBUK støtter børn og unges egne projekter og organisering og har oprettet et program, som administreres af Kulturkontakt Nord, til formålet.
Tirsdag
15maj
15. maj 2018
 • Kong Olav V's Fond

  Fondens formål er at støtte dansk-norsk samarbejde, herunder Kong Haakons Kirke i København. Ansøgninger om beløb op til 10.000 kr. modtages løbende. Ansøgninger om større bevillinger indsendes inden 15. maj til fondens forretningsfører.
Onsdag
30maj
30. maj 2018
 • Forbundsfonden ved Islands universitet: Rejsestøtte

  Forbundsfonden giver støtte til rejser for universitetets lærere og andre ved universitetet ansatte forskere, som vil deltage i internationale konferenser og forskningsprojekter. Fondens formål er at styrke den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, gennem at støtte udgivelse af forskning og videnskab som berører begge lande, eller hvert land for sig.
Fredag
01juni
1. juni 2018
 • NIAS' SUPRA-program – De studerendes port til Asien

  NIAS SUPRA (Support Programme for Asian Studies) er et netværk for personer i Norden som studerer asiatiske sprog og kulturer. Programmet tilbyder stipendier og akademiske ydelser.
Onsdag
22august
22. august 2018
 • Kulturkontakt Nord: Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

  Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur er åbent for professionelle kunstnere, producenter og kulturaktører fra alle sektorer inden for kunst- og kulturområdet i de nordiske og baltiske lande. Programmet bevilger støtte til mobilitet for enkeltpersoner, netværksopbygning for kulturaktører samt støtte til residenscentre.
Fredag
07september
7. september 2018
 • Interreg: Kattegat-Skagerrak

  Programmet har 3 indsatsområder: at fremme holdbar økonomisk vækst, at binde regionen sammen og at fremme hverdagsintegrationen.