Ansøgningsfrister for støttemuligheder

Onsdag
22august
22. august 2018
 • Kulturkontakt Nord: Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

  Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur er åbent for professionelle kunstnere, producenter og kulturaktører fra alle sektorer inden for kunst- og kulturområdet i de nordiske og baltiske lande. Programmet bevilger støtte til mobilitet for enkeltpersoner, netværksopbygning for kulturaktører samt støtte til residenscentre.
Fredag
07september
7. september 2018
 • Interreg: Kattegat-Skagerrak

  Programmet har 3 indsatsområder: at fremme holdbar økonomisk vækst, at binde regionen sammen og at fremme hverdagsintegrationen.
Lørdag
15september
15. september 2018
 • Det Letterstedtske Selskab

  Det Letterstedtske Selskab uddeler primært bevillinger til videnskabeligt arbejde med henblik på sammenlignende forskning i fænomener i de nordiske lande, gæstebesøg for nordiske forskere i andre nordiske lande, afholdelse af konferencer og seminarer af nordisk interesse, trykning af publikationer af nordisk interesse samt til indkøb af litteratur eller andre effekter i nordisk orienterede institutioner. Privatpersoner kan søge om støtte til studierejser til andre nordiske lande hos en af de fem nationale afdelinger.
Torsdag
20september
20. september 2018
 • Kulturkontakt Nord: Programmet for kunst og kultur

  Programmet for kunst og kultur er åbent for professionelle, amatørkultur- og frivilligsektoren inden for alle kunst- og kulturområder. Programmet består af to moduler: Modulet "Produktionsrettet virksomhed" omfatter projekter, som satser på kunstneriske og kulturelle produktioner samt kreativt arbejde. Modulet "Kompetenceudvikling" omfatter projekter, som satser på udveksling af information og kompetenceudvikling for aktører inden for kunst- og kulturområdet.
Søndag
30september
30. september 2018
 • Finlands Akademi: Videnskabelig forskning

  Finlands Akademi yder støtte til videnskabelig forskning af den højeste kvalitet. Akademiet har to primære ansøgningsrunder: en i april og en i september. Akademiets internationale udbud kan også være åbne på andre tidspunkter.
Mandag
01oktober
1. oktober 2018
 • NIAS' SUPRA-program – De studerendes port til Asien

  NIAS SUPRA (Support Programme for Asian Studies) er et netværk for personer i Norden som studerer asiatiske sprog og kulturer. Programmet tilbyder stipendier og akademiske ydelser.
 • Det Nordiske Afrikainstitut: stipendieprogrammet for ph.d.-studerende

  Det Nordiske Afrikainstituts stipendieprogram for ph.d.-studerende giver ph.d.-studerende fra nordiske universiteter, som ønsker at samarbejde med en af forskningsklyngerne på Det Nordiske Afrikainstitut, mulighed for at opholde sig på instituttet i en eller to måneder. Stipendiet dækker rejseudgifter til og fra Uppsala samt logi.
 • Det Nordiske Afrikainstitut: studielegater

  Det Nordiske Afrikainstituts studielegater giver studerende, journalister og forfattere til kursuslitteratur fra nordiske universiteter mulighed for at tilbringe en måned i Uppsala og drage nytte af ressourcerne på instituttets bibliotek.
 • Fondet for dansk-svensk samarbejde

  Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.
 • Den Grønlandske Fond

  Fondens formål er at yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og Danmark, bland andet ved støtte til rejser til og fra Grønland, tilskud til kulturelle og sociale institutioner, til udgivelse af tidsskrifter, bøger samt til film. Uddelinger foretages én gang om året.