Ansøgningsfrister for støttemuligheder

Torsdag
01marts
1. marts 2018
 • Nordkurs: Sommerkurser i sprog og litteratur

  I de nordiske lande arrangeres hvert år sommerkurser om de forskellige landes sprog og litteratur. Kurserne afholdes i perioden maj-august. De varer cirka tre uger, og arrangeres af de forskellige universiteter i Norden. Personer som bliver optaget på et kursus modtager et legat til dækning af en del af rejseudgifterne. Du skal være indskrevet på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i et nordisk land for at kunne søge om optagelse på vores sommerkurser.
 • NORDVULK: Stipendieprogram

  Nordvulk fokuserer på unge forskere. Hvert år udlyses fem stillinger for unge forskere indenfor vulkanlogi, hvilket giver mulighed for andre nordiske borgere til at komme og bo på Island.
 • Dansk-Færøsk Kulturfond

  Dansk-Færøsk Kulturfonds formål er at fremme kulturformidling mellem Færøerne og Danmark, herunder også mellem Færøerne og Grønland. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser med mere. Der gives normalt ikke tilskud til nordiske konferencer, skolerejser og lignende samt egentlige uddannelsesformål. Bestyrelsen foretager uddelinger én gang om året.
 • Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat

  Dansk-Færøsk Kulturfond bestyrer Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat til studierejser mellem Færøerne og Danmark for personer mellem 18 og 30 år. Studierejsen skal have et formål, der falder inden for Dansk-Færøsk Kulturfonds formål. Også kulturformidling mellem Færøerne og Grønland falder ind under fondets formål. Dansk-færøsk.
 • Finansiering fra Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram

  Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram har et årligt budget på cirka 10 millioner DKK. Der kan ansøges om midler fra samarbejdsprogrammet med henblik på gennemførelse af projekter i Arktis.
 • Kulturfonden for Danmark og Finland

  Kulturfonden for Danmark og Finland bevilger støtte og stipendier til professionelle, amatører, voksne samt børne- og ungdomsgrupper inden for forskellige samfunds- og kulturprojekter. Der ydes først og fremmest støtte til aktiviteter, hvis formål er at formidle og udvikle landenes kulturliv, øge interessen for det finske sprog i Danmark og det danske sprog i Finland, øge kendskabet til landenes fælles historie og deres efterfølgende samfundsudvikling samt belyse fremtidige udfordringer og muligheder for erhvervslivet, samfundsudviklingen og kulturen i landene.
Tirsdag
06marts
6. marts 2018
 • Kulturkontakt Nord: Programmet for kunst og kultur

  Programmet for kunst og kultur er åbent for professionelle, amatørkultur- og frivilligsektoren inden for alle kunst- og kulturområder. Programmet består af to moduler: Modulet "Produktionsrettet virksomhed" omfatter projekter, som satser på kunstneriske og kulturelle produktioner samt kreativt arbejde. Modulet "Kompetenceudvikling" omfatter projekter, som satser på udveksling af information og kompetenceudvikling for aktører inden for kunst- og kulturområdet.
Mandag
12marts
12. marts 2018
 • Agnes Geijers fond for nordisk tekstilforskning

  Formålet med fonden er at fremme videnskabelig forskning inden for det tekstilhistoriske område. Formålet skal opnås gennem uddeling af bevillinger til enkeltpersoner eller projekter i de fem nordiske lande. Fonden initierer forskningsarbejde og uddeler legater.
Fredag
30marts
30. marts 2018
 • Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon

  Nordisk-baltisk mobilitetsprogram for offentlig administrasjon giver økonomisk støtte til offentlige tjenestepersoner og andre ansatte i den offentlige sektor for at gennemføre studiebesøg, praktik, oplærings- eller netværksaktiviteter i regionen.
Søndag
01april
1. april 2018
 • Det Nordiske Afrikainstitut: Det nordiske gæsteforskerprogram

  Det Nordiske Afrikainstituts nordiske gæsteforskerprogram giver nordiske forskere mulighed for at arbejde med deres egne forskningsprojekter på instituttet. Der vil desuden være fri adgang til instituttets bibliotek og øvrige ressourcer i 2-3 måneder. Stipendiet dækker rejseudgifter, kost og logi.