Ansøgningsfrister for støttemuligheder

Mandag
01januar
1. januar 2018
 • Det Nordiske Afrikainstitut: Rejsestipendieprogrammet

  20-30 studerende eller forskere fra nordiske universiteter får årligt støttte til forskningsrejser til Afrika inden for rammerne af Det Nordiske Afrikainstituts rejsestipendieprogram.
Torsdag
01februar
1. februar 2018
 • Fondet for dansk-svensk samarbejde

  Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.
Torsdag
01marts
1. marts 2018
 • Dansk-Færøsk Kulturfond

  Dansk-Færøsk Kulturfonds formål er at fremme kulturformidling mellem Færøerne og Danmark, herunder også mellem Færøerne og Grønland. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser med mere. Der gives normalt ikke tilskud til nordiske konferencer, skolerejser og lignende samt egentlige uddannelsesformål. Bestyrelsen foretager uddelinger én gang om året.
 • Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat

  Dansk-Færøsk Kulturfond bestyrer Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat til studierejser mellem Færøerne og Danmark for personer mellem 18 og 30 år. Studierejsen skal have et formål, der falder inden for Dansk-Færøsk Kulturfonds formål. Også kulturformidling mellem Færøerne og Grønland falder ind under fondets formål. Dansk-færøsk.
Torsdag
15marts
15. marts 2018
 • Kulturfonden Danmark - Grønland

  Fondens formål er at yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og Danmark, bland andet ved støtte til rejser til og fra Grønland, tilskud til kulturelle og sociale institutioner, til udgivelse af tidsskrifter, bøger samt til film. Uddelinger foretages én gang om året.
Søndag
01april
1. april 2018
 • Det Nordiske Afrikainstitut: Det nordiske gæsteforskerprogram

  Det Nordiske Afrikainstituts nordiske gæsteforskerprogram giver nordiske forskere mulighed for at arbejde med deres egne forskningsprojekter på instituttet. Der vil desuden være fri adgang til instituttets bibliotek og øvrige ressourcer i 2-3 måneder. Stipendiet dækker rejseudgifter, kost og logi.
Søndag
15april
15. april 2018
 • Fondet for dansk-islandsk samarbejde

  Fondet for dansk-islandsk samarbejde har som formål at bidrage til forståelsen og samarbejdet mellem Danmark og Island og har en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprogs position på Island. Fondet støtter blandt andet videnskabeligt arbejde af interesse for begge lande, faglig oplæring af danske og islandske håndværkere, arbejdere og funktionærer, skolerejser og udveksling af gæstespil og kunstudstillinger. Både organisationer og enkeltpersoner kan søge om støtte.
Mandag
30april
30. april 2018
 • Forbundsfonden ved Islands universitet: Rejsestøtte

  Forbundsfonden giver støtte til rejser for universitetets lærere og andre ved universitetet ansatte forskere, som vil deltage i internationale konferenser og forskningsprojekter. Fondens formål er at styrke den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, gennem at støtte udgivelse af forskning og videnskab som berører begge lande, eller hvert land for sig.
Tirsdag
01maj
1. maj 2018
 • Fondet for dansk-svensk samarbejde

  Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.
Tirsdag
15maj
15. maj 2018
 • Kong Olav V's Fond

  Fondens formål er at støtte dansk-norsk samarbejde, herunder Kong Haakons Kirke i København. Ansøgninger om beløb op til 10.000 kr. modtages løbende. Ansøgninger om større bevillinger indsendes inden 15. maj til fondens forretningsfører.