Nordiske aktiviteter

Kommende aktiviteter i regionen med nordisk islæt.

Indvielse af nye lokaler / Eröffnung der neuen Büroräume

Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig

Nordisk Informationskontor flytter ind i nye lokaler på Dansk Centralbibliotek.

jun
21
17:00

Kurs Nord – Spitzbergen „Im Land der Eisbären“

Flensburger Schifffahrtsmuseum

Expeditionsleiter und Naturfotograf Sven Achtermann präsentiert faszinierende Bilder und spannende Geschichten aus der Arktis. Lassen Sie sich begeistern!

sep
13
19:00

Nyt fra kontoret

Ønsker du bedre oversikt over hva som rører seg i det nordiske organisasjonslivet? I Nordiske Nettverk kan du registrere din organisasjon og finne samarbeidspartnere og muligheter i Norden.

Læs mere

Den 4. februar 2016 blev to 4. klasser fra henholdsvis en dansk og en tysk mindretalsskole inviteret til en undervisningsdag på Europa-Universität Flensburg for at lære om mindretallene i grænseregionen.

Læs mere

Nordisk Informationskontor har været på besøg hos De Nordiske Ambassader i Berlin. Formålet var at etablere et kulturelt samarbejde, eftersom Nordisk Ministerråd ønsker at markere Norden i nabo- og grænseregioner, herunder Sydslesvig og Berlin.

Læs mere

Nyheder fra norden.org

Do Rights! - en nordisk handbok för barns inflytande

Nordiska barn- och ungdomskommittén har lanserat boken ”Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation.” Vad kan vi uppnå när barns rättigheter tas på allvar? Frågan diskuterades av panelen där röster från bokens barnrätts- och inflytandeprojekt samlades.

Læs mere

Nordens barnombudsmän samlade

Nordens barnombudsmän har samlats i Köpenhamn för ett samtal om barns rättig­heter. Deras möte kommer att resultera i ett gemensamt uttalande för ensamkommande flyktingbarn. Även barnkonventionen som lag och metoder för att säkerställa barns delaktighet debatterades under nordiskt barnrättsmöte 2016.

Læs mere

Norden i Skolen på færøsk

Læs mere

Ansøgningsfrister

Følgende støttemuligheder har nært forestående ansøgningsfrister.

Onsdag
01juni
1. juni 2016
  • NIAS' SUPRA-program – De studerendes port til Asien
Torsdag
15september
15. september 2016
  • Det Letterstedtske Selskab
Fredag
30september
30. september 2016
  • Finlands Akademi: Videnskabelig forskning