Nordisk Info

Sønderjylland / Sydslesvig

Kultur­arbejde

Nordisk Info bringer kunst og kultur fra de nordiske lande til det dansk-tyske grænseland.

Samfund &
Bære­dygtighed

Nordisk Info inviterer til udveksling af tilgange til bæredygtighed i de nordiske lande.

Netværk & samarbejde

Nordisk Info har et omfattende netværk i de nordiske lande og fremmer samarbejdet.

Info & Downloads

Nordisk Info giver information, materialer og nyttige links om nordiske emner.

Nordic Nature Narratives - Nordiske Naturfortællinger

Gennem Storytelling skabes erkendelser om natursyn og bæredygtig udvikling i Norden. Med workshops i Grønland, Nordnorge og Danmark. Læs mere.

Hvem er NORDISK INFO?

Nordisk Info arbejder med kultur og bæredygtig udvikling fra en nordisk vinkel. Kontoret agerer som brobygger mellem det dansk-tyske grænseland og de nordiske lande. Vi orienterer os efter Nordisk Ministerråds vision om et bæredygtigt Norden.

læs mere

Hvad omfatter Norden?

Norden eller de nordiske lande omfatter Danmark, Sverige, Finland, Island, Norge og de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest vidtrækkende regionale samarbejde i verden.

læs mere

NORDSPOR

NORDSPOR

på sporet af Nordens ungdomsliv

Et projekt med unge fra Danmark og Norge, som gennem ord og billeder giver et portræt af ungdomslivet uden for storbymiljøet.

Projekter

Bidragsydere